w aktówce

To ogłoszenie wygasło 96 dni temu

Grupa Most Wanted! specjalizuje się w prowadzeniu rekrutacji pracowników dla sektora przemysłowego, finansowego i BPO/SSC oraz prowadzeniu programów rozwoju talentów. Nasi Kandydaci nierzadko stają się naszymi przyjaciółmi, ponieważ każdego człowieka traktujemy z uwagą i szacunkiem.

Obecnie poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Lekarz Stomatolog

Lekarz Stomatolog

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie

Opis stanowiska:

 •  Realizacja świadczeń w zakresie sprawowania opieki medycznej;
 •  Diagnostyka i leczenie pacjentów zgodnie ze sztuką medyczną (leczeniezachowawcze, leczenie kanałowe, protetyka, implantologia);
 •  Działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Wymagania:

 • Minimum 5-letnie doświadczenie jako lekarz stomatolog;
 • Wysoki stopień specjalizacji przynajmniej jednej z wymienionych: leczenie kanałowe, protetyka, implantologia;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • Otwartość, cierpliwość, uprzejmość i wyrozumiałość w stosunku do pacjentów;
 • Odporność emocjonalna;
 • Doskonała umiejętność pracy z ludźmi;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • Gotowość do dyżuru co najmniej 2 dni w tygodniu.

Oferujemy:

 • Pracę w renomowanej klinice dentystycznej zlokalizowanej na Śródmieściu Warszawy;
 • Nowoczesne gabinety i sprzęty medyczne (mikroskop Leica, nowoczesny Unit, narzędzia maszynowe, gtt B&L, sedacja wziewna, PA/AP, wizjografia cyfrowa);
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę B2B;
 • Pracę w godzinach 9-15 lub w soboty;
 • Wysoce wykwalifikowaną asystę na 4 ręce;
 • Wynagrodzenie stanowiące wysoką część składową utargu.
Grupa Most Wanted! Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji lub ewentualnych przyszłych rekrutacji na stanowiska odpowiadające kwalifikacjom kandydata (jeśli wskazano), w takim przypadku nie dalej niż 2 lata od daty złożenia aplikacji. Osoba odpowiedzialna za administrowanie danych osobowych w Grupa Most Wanted! Sp. z o.o. jest dostępna pod adresem mailowym iodo@mostwanted.pl. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowej. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, posiada prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, posiada także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Praca w mieście