w aktówce

To ogłoszenie wygasło 106 dni temu



F.P.I. "Udziałowiec" Sp. z o.o. zatrudni

Pracownika portierni

/placowego

Obowiązki:

  • nadzór nad terenem zakładu
  • odśnieżanie, porządkowanie placu, pielęgnacja zieleni, itp.

Wymagania:

  • dobry stan zdrowia
  • doświadczenie na podobnym stanowisku
  • mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Wymagane dokumenty :

  • CV oraz list motywacyjny opatrzone własnoręcznym podpisem wraz z klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez F.P.I. "Udziałowiec" Sp. z o.o. zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie firmy, pocztą na adres:

F.P.I. "Udziałowiec" Sp. z o.o.

42-256 Olsztyn k/Częstochowy

ul. Narcyzowa 2

z dopiskiem "Dział Kadr - oferta pracy"
lub na adres skrzynki e-mail:

kadry@udzialowiec.com.pl

Ochrona danych osobowych:

Klauzula informacyjna F.P.I. Udziałowiec Sp. z o.o.
dotycząca postępowania rekrutacyjnego znajduje się pod adresem

https://www.udzialowiec.pl/dane_osobowe

Praca w mieście