• Firma:
  Narodowe Centrum Nauki
 • Lokalizacja:
  miasta nie podano, zachodniopomorskie, Polska
  miasta nie podano, małopolskie, Polska
  miasta nie podano, lubelskie, Polska
  miasta nie podano, dolnośląskie, Polska
  miasta nie podano, śląskie, Polska
  miasta nie podano, łódzkie, Polska
  miasta nie podano, kujawsko-pomorskie, Polska
  miasta nie podano, warmińsko-mazurskie, Polska
  miasta nie podano, podlaskie, Polska
  miasta nie podano, podkarpackie, Polska
  miasta nie podano, mazowieckie, Polska
  miasta nie podano, wielkopolskie, Polska
  miasta nie podano, świętokrzyskie, Polska
  miasta nie podano, lubuskie, Polska
  miasta nie podano, pomorskie, Polska
  miasta nie podano, opolskie, Polska
 • Typ pracy:
 • Ofertę pracy dodano:
  2019-05-27 (275 dni temu)

KONKURS NA STANOWISKO

Młodszy Specjalista/ Specjalista ds. obsługi wniosków

Numer ref.: UP/DOW/16/2019

Organizator: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj umowy:  umowa o pracę na zastępstwo
Wymiar etatu:  pełny
Liczba stanowisk pracy:
Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie informacji dotyczących: warunków aktualnie otwartych konkursów, sposobu składania wniosków, ogólnej działalności Centrum;
 • obsługa wniosków składanych w krajowych konkursach na finansowanie projektów badawczych ogłaszanych przez Centrum;
 • opracowywanie i uzupełnianie instrukcji dla wnioskodawców;
 • pomoc w ocenie formalnej wniosków składanych w konkursach krajowych ogłaszanych przez Centrum;
 • obsługa posiedzeń Zespołów Ekspertów, w zakresie przygotowania dokumentów
  i materiałów oraz uczestnictwa w posiedzeniach celem sporządzenia protokołów;
 • testowanie poprawności funkcjonowania elektronicznego systemu naboru wniosków;
 • przygotowywanie i wysyłka decyzji Dyrektora Centrum dotyczących finansowania
  i odmowy finansowania;
 • tworzenie baz danych niezbędnych do wykonywania zadań;
 • pomoc w archiwizacji dokumentacji.

Oferujemy:

 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego;
 • udział w szkoleniach, konferencjach;
 • przyjazne miejsce pracy;
 • możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia grupowego
  i programu sportowego;
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego;
 • znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki;
 • dobrej znajomości obsługi komputera (Word, Excel);
 • samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • inicjatywy i zaangażowania.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej lub praca przy obsłudze administracyjnej wniosków.

Wymagane dokumenty: CV lub CV i list motywacyjny

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV lub CV i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: 

rekrutacja@ncn.gov.pl

do dnia 31 maja 2019 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja 

o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 24 oraz (12) 341 91 25.

Aplikuj teraz