w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 98 dni temu

OGŁOSZENIE o konkursie na kandydata na stanowisko

Dyrektora Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości

Burmistrz Pakości ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości

Regulamin i zasady przeprowadzenia konkursu oraz formalne kryteria wyboru kandydata zawarte w zarządzeniu Nr 53/2019 Burmistrza Pakości z dnia 27 maja 2019r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pakości: www.pakosc.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość: bip.pakosc.pl w zakładce — ogłoszenia o naborze. Oferta kandydata powinno zawierać pełną aplikację zgodną z wymogami zamieszczonymi na stronie internetowej. Komplet dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach opisanych imieniem i nazwiskiem kandydata z podanym numerem zwrotnym oraz numerem telefonu z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości" w terminie 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pakości (w godzinach pracy Urzędu) lab przesłać na adres: Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość (decyduje data wpływu do Urzędu).

Praca w mieście