w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

Specjalista ds. Administracji i Legalizacji Cudzoziemców

Stryków, łódzkie, Polska
175 dni temu

To ogłoszenie wygasło 153 dni temu

SPEDIMEX SP. Z O.O. jest polskim, stale rozwijającym się operatorem logistycznym, działającym na terenie Polski i Europy. Firma specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach logistycznych w zakresie usług magazynowania, dystrybucji, agencji celnej, uzupełnionych o dedykowane rozwiązania branżowe.

Od 1993 roku Spedimex realizuje projekty logistyki kontraktowej. W 2011 roku firma została wyróżniona za największy wzrost pozycji rynkowej, w 2012 roku za konsekwentne umacnianie pozycji rynkowej, a w 2014 zyskała zaszczytny tytuł Solidnego Pracodawcy Dekady.  W roku 2017 otrzymała tytuł Pracodawca 2016 roku a w roku 2018 zaszczytny tytuł Laureata w konkursie Pracodawca roku 2017

W związku z dynamicznym rozwojem zapraszamy do składania aplikacji na stanowisko:

Specjalista ds. Administracji i Legalizacji Cudzoziemców

Miejsce pracy: Stryków

Numer ref.: SALC/STR

Do obowiązków osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku należeć będzie:

 • organizowanie niezbędnych formalności związanych z legalnym pobytem w Polsce i zatrudnieniem cudzoziemców w ramach organizacji
 • wsparcie pracowników Działu Kadr w przygotowywaniu i prowadzeniu dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnianiem obcokrajowców
 • współpraca ze Strażą Graniczną, Urzędem Wojewódzkim i Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania cudzoziemców
 • prowadzenie raportów monitorujących ważność dokumentów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców
 • współpraca z Oddziałami Spółki w całej Polsce w ramach spraw związanych z zatrudnianiem cudzoziemców
 • współpraca z firmami outsourcingowymi w ramach utrzymania ciągłości usług
 • kontakt z kierownictwem Spółki dotyczący zamawiania usług
 • prowadzenie dokumentacji wykonawców 
 • rejestrowanie wykonawców w systemie kadrowym  
 • rozliczanie usług z firmami outsourcingowymi
 • pozyskiwanie nowych ofert na usługi outsourcingowe

Od kandydata oczekujemy: 

 • praktycznej wiedzy w zakresie przepisów dotyczących legalizacji pracy, pobytu cudzoziemców w Polsce oraz zatrudnienia, a w szczególności ustawo: cudzoziemcach, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z aktami wykonawczymi,
 • praktycznej wiedzy o zasadach opodatkowania cudzoziemców
 • doświadczenia we współpracy z Urzędem Pracy oraz Urzędem Wojewódzkim
 • prawo jazdy kat B
 • bardzo dobrej umiejętności obsługi komputera, w tym pakietu Office Word, Excel
 • skrupulatności i dokładności
 • dbałości o terminowość
 • odpowiedzialności za jakość oraz poprawność przygotowywanych i składanych dokumentów.
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku - np. doświadczenie w Agencji Pracy Tymczasowej lub w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Spraw Cudzoziemców,

Osobie, która zajmie powyższe stanowisko oferujemy:  

 • chcesz twardo stąpać po ziemi i czuć się bezpiecznie? – my Ci gwarantujemy stabilne zatrudnienie i umowę o pracę na pełen etat
 • rozwój zawodowy 
 • odpowiedzialne stanowisko pozwalające na samodzielność w ramach realizacji obowiązków
 • sponsorowany pakiet medyczny z dostępem do lekarzy opieki podstawowej i specjalistycznej
 • możliwość przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia oraz pakietu sportowego na preferencyjnych warunkach
 • wsparcie w procesie adaptacji zawodowej – na nas możesz liczyć!
 • miłą atmosferę pracy w sympatycznym zespole!

Osoby zainteresowane ofertą oraz spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie aplikacji
z podaniem nr referencyjnego SALC/STR za pomocą przycisku "Aplikuj teraz" lub na adres: Sosnowiec 15a, 95-010 Stryków.

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z kandydatami, których profil zawodowy odpowiada warunkom ogłoszenia.

Aplikuj teraz

Czynność przetwarzania: Kandydaci.
Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tekst w języku polskim:  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:
a) administratorem danych osobowych jest Spedimex Sp. z o.o., Sosnowiec 15A, 95-010 Stryków, Dane kontaktowe: Spedimex Sp. z o.o., Sosnowiec 15A, 95-010 Stryków, email: rodo@spedimex.pl.
b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: iod@spedimex.pl, adres do korespondencji: Inspektor ochrony danych, Spedimex Sp. z o.o., Sosnowiec 15A, 95-010 Stryków.
c) dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji.
d) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na przetwarzanie ich na podstawie zgody udzielonej przez podmiot, którego dane dotyczą, oraz na przetwarzanie danych z uwagi na uzasadniony interes administratora.
e)  dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe i doradcze, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję.
f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko i upływu czasu niezbędnego do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych, w sytuacji gdy wyrażono zgodę na przetwarzanie danych także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu wycofania zgody lub upływu 5 lat od jej udzielenia.
g) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo  do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
i) podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań związanych z rekrutacją do pracy w przedsiębiorstwie administratora danych. W przypadku niepodania danych prowadzenie rekrutacji nie będzie możliwe.

Praca w mieście