w aktówce

To ogłoszenie wygasło 91 dni temu

Instytut Matematyczny PAN

zatrudni do pracy w sekretariacie na stanowisku


Samodzielny Referent

Miejsce pracy: Warszawa

Region: mazowieckie

Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe,
 • czynna znajomość języka angielskiego,
 • dobra znajomość MS Office,
 • samodzielność działania,
 • doskonała organizacja pracy (zarządzanie czasem, ustalanie priorytetów),
 • umiejętność prowadzenia wielu równoległych spraw,
 • komunikatywność,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy z obcokrajowcami,
 • doświadczenie w pracy w instytucji publicznej lub jednostce naukowej.

Zadania: 

 • obsługa biurowa związana z bieżącą działalnością Instytutu, prowadzenie głównego sekretariatu,
 • bieżące wsparcie organizacyjne związane z codziennym funkcjonowaniem IM PAN,
 • ścisła współpraca z Dyrekcją IM PAN i innymi działami Instytutu,
 • koordynowanie obiegu dokumentów i zapewnienie właściwego przepływu informacji (korespondencja wewnętrzna i zewnętrzna),
 • redagowanie pism i dokumentów,
 • wsparcie w przygotowywaniu sprawozdań i wniosków,
 • obsługa interesantów (także obcokrajowców),
 • gromadzenie i przechowywanie informacji.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w instytucji o ugruntowanej pozycji,
 • pakiet medyczny,
 • pakiet socjalny,
 • okalizacja w centrum Warszawy.Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny z klauzulą: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.”

Informacja:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016  oraz ustawą  o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018)

informuję, iż:

1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Matematyczny  Polskiej Akademii Nauk, ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa,

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: IOD@impan.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla:

- aktualnej rekrutacji,

- w przypadku wyrażenia zgody dla  potrzeb przyszłych rekrutacji.

4. Pani/Pana dane rekrutacyjne przechowywane będą 21 dni od daty zakończenia procesu rekrutacji lub w przypadku udzielonej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach 2 lata lub do momentu odwołania zgody,

5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7. podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne, jednak jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

Dokumenty prosimy przesyłać do

Instytutu Matematycznego PAN w terminie do dnia

20.06.2019 r.

na adres:

Instytut Matematyczny PAN
ul. Śniadeckich 8
00-656 Warszawa
na adres e-mail:

rekrutacja@impan.pl

Praca w mieście