w aktówce

To ogłoszenie wygasło 168 dni temu

Instytut Matematyczny PAN

 zatrudni do pracy w zespole informatycznym na stanowisku: 


Specjalista ds. wsparcia użytkowników - helpdesk

Miejsce pracy: Warszawa

Region: mazowieckie

Do zadań kandydata będzie należało:

 • bieżące wsparcie techniczne użytkowników,
 • instalację, reinstalację, aktualizację oprogramowania,
 • usuwanie awarii sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania,
 • instalacja, konfiguracja stacji roboczych oraz urządzeń peryferyjnych,
 • ewidencja oraz opieka techniczna nad sprzętem teleinformatycznym.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie, mile widziane o kierunku informatycznym,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość budowy i działania sprzętu komputerowego,
 • samodzielność, skrupulatność, odpowiedzialność i systematyczność,
 • znajomość środowiska Linux,  MacOS, Windows,
 • znajomość zagadnień sieciowych: TCP/IP, Protokoły DHCP, WINS, DNS,​
 • umiejętność instalacji, konfigurowania, diagnozowania sprzętu komputerowego  i sieciowego,
 • umiejętność rozwiązywania problemów IT,
 • chęć podnoszenia swoich umiejętności i dalszego rozwoju,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • lokalizację blisko stacji metra,
 • pakiet medyczny,
 • pakiet socjalny.

Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny z klauzulą: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.”

Informacja:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016  oraz ustawą  o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018) informuję, iż:

1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Matematyczny  Polskiej Akademii Nauk, ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa,

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: IOD@impan.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla:

- aktualnej rekrutacji,

- w przypadku wyrażenia zgody dla  potrzeb przyszłych rekrutacji.

4. Pani/Pana dane rekrutacyjne przechowywane będą 21 dni od daty zakończenia procesu rekrutacji lub w przypadku udzielonej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach 2 lata lub do momentu odwołania zgody,

5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7. podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne, jednak jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

Dokumenty prosimy przesyłać do

Instytutu Matematycznego PAN w terminie do dnia

26.06.2019 r.

na adres:

Instytut Matematyczny PAN
ul. Śniadeckich 8
00-656 Warszawa

na adres e-mail:

praca@impan.pl


Praca w mieście