w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 180 dni temu

Polska Akademia Nauk

Komisja Konkursowa

powołana przez

Radę Kuratorów

Wydziału V Nauk Medycznych PAN

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektor Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej
im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu

Więcej informacji na stronach

www.pan.pl      lub       http://www.iitd.pan.wroc.pl/" href="https://instytucja.pan.pl/images/2019/praca/konkursy/Og%C5%82oszenie__o_konkursie_na_Dyrektora_IIiTD_Wroc%C5%82aw.pdf" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.iitd.pan.wroc.pl/&source=gmail&ust=1553323610726000&usg=AFQjCNGoMcMcwhzbD6AS-Chd1ekJv1KDvQ">www.iitd.pan.wroc.pl

Praca w mieście