w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

Dyrektor Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

miasta nie podano, dolnośląskie, Polska miasta nie podano, kujawsko-pomorskie, Polska miasta nie podano, lubelskie, Polska miasta nie podano, lubuskie, Polska miasta nie podano, łódzkie, Polska miasta nie podano, małopolskie, Polska miasta nie podano, mazowieckie, Polska miasta nie podano, opolskie, Polska miasta nie podano, pomorskie, Polska miasta nie podano, podkarpackie, Polska miasta nie podano, podlaskie, Polska miasta nie podano, śląskie, Polska miasta nie podano, świętokrzyskie, Polska miasta nie podano, warmińsko-mazurskie, Polska miasta nie podano, wielkopolskie, Polska miasta nie podano, zachodniopomorskie, Polska
47 dni temu

To ogłoszenie wygasło 24 dni temu

Polska Akademia Nauk

Komisja Konkursowa

powołana przez

Radę Kuratorów

Wydziału V Nauk Medycznych PAN

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektor Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej
im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu

Więcej informacji na stronach

www.pan.pl      lub       http://www.iitd.pan.wroc.pl/" href="https://instytucja.pan.pl/images/2019/praca/konkursy/Og%C5%82oszenie__o_konkursie_na_Dyrektora_IIiTD_Wroc%C5%82aw.pdf" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.iitd.pan.wroc.pl/&source=gmail&ust=1553323610726000&usg=AFQjCNGoMcMcwhzbD6AS-Chd1ekJv1KDvQ">www.iitd.pan.wroc.pl

Praca w mieście