w aktówce

To ogłoszenie wygasło 84 dni temu

HRK Finance specjalizuje się w rekrutacji wysokiej klasy ekonomistów na potrzeby organizacji międzynarodowych oraz wiodących spółek z kapitałem polskim. Dla naszych klientów pozyskujemy ekspertów i menedżerów oraz pracowników średniego szczebla w działach finansów. Posiadamy unikalne doświadczenia w budowaniu całych struktur centrów finansowych. Zespół działa w ramach HRK S.A. jednej z największych firm doradczych z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim. Oferujemy usługi rekrutacji kadry średniego i wyższego szczebla, badań i rozwoju potencjału zawodowego (łącznie z badaniami Assessment/Development Centre), budowania ścieżek kariery, employer brandingu oraz obsługę kadr i płac. Posiadamy oddziały w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Łodzi.

 

Zatrudniony kandydat będzie odpowiadał za pracę operacyjną i pełną sprawozdawczość finansową oraz przygotowanie deklaracji podatkowych. Będzie również brać udział w raportowaniu grupowym. Bezpośrednim przełożonym będzie Dyrektor Finansowy.

Informacje o kliencie:

Naszym klientem jest polski oddział międzynarodowej spółki z branży FMCG. Firma której marka jest rozpoznawalna a pozycja na rynku ustabilizowana.

Chief Accountant
 

Zadania:

 • odpowiedzialność za prowadzenie pełnej księgowości spółki
 • sporządzanie sprawozdań finansowych według polskiej ustawy o rachunkowości oraz IFRS,
 • odpowiedzialność za opracowanie planu kont zgodnie z określonymi standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym,
 • odpowiedzialność za procedurę potwierdzania sald z kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów firmy, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych,
 • odpowiedzialność za proces zamknięcia miesiąca
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 • nadzór nad płatnościami i planowaniem przepływów pieniężnych
 • współpraca i reprezentowanie firmy w audytach wewnętrznych i zewnętrznych oraz kontrolach podatkowych
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, GUS, NBP),
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych,
 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości.
 • prowadzenie projektów wewnętrznych mających na celu usprawnienia procesów i procedur wewnątrz działu księgowości oraz całej Spółki

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • min. 6 lat doświadczenia w obszarze pełnej księgowości na samodzielnym stanowisku (preferowane w branży FMCG) 
 • praktycznej znajomość Polskiej Ustawy o Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz prawa podatkowego.
 • doświadczenia w sporządzaniu rozliczeń podatkowych, a także w składaniu deklaracji podatkowych, w tym VAT i CIT.
 • umiejętności organizacji pracy pod presją czasu i samodzielności w działaniu
 • dobra znajomość języka angielskiego (min. B2)
 • doświadczenie w pracy z systemem oraz MS Excel 
 • zdolności interpersonalne 
 
Pakiet:
 •     Atrakcyjne wynagrodzenie i korzystne warunki zatrudnienia,
 •     Przyjazną, niekorporacyjną atmosferę pracy
 •     Elastyczne godziny pracy oraz możliwość okazjonalnej pracy zdalnej,
 •     Kartę Multisport, prywatną opiekę medyczną i dofinansowanie do wypoczynku,
 •     Kawę i herbatę oraz świeże owoce w biurze,
 •     Możliwość realnego wpływu na własny rozwój w zespole księgowym

 

 

Aplikuj

Praca w mieście