w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

Specjalista ds. Kosztorysowania i Rozliczeń Inwestycji

Warszawa, mazowieckie, Polska
138 dni temu

To ogłoszenie wygasło 131 dni temu

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który uruchamia ok. 380 pociągów dziennie. Łączy centra miast oraz ośrodki turystyczne, a także umożliwia wygodne podróżowanie po Europie. Zatrudnia 8,5 tys. pracowników w całym kraju.

Specjalista ds. Kosztorysowania i Rozliczeń Inwestycji

Miejsce pracy: Warszawa

Region: mazowieckie

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • sporządzanie kosztorysów robót budowlanych oraz usług projektowych w obszarze infrastruktury kolejowej,
 • przygotowywanie wycen dostaw urządzeń i materiałów oraz usług, związanych z rozwojem, modernizacją i utrzymaniem infrastruktury na stacjach postojowych,
 • sporządzanie zapytań RFI/RFQ,
 • przeprowadzanie analiz rynku budowlanego,
 • analizę, weryfikację poprawności, aktualizację kosztorysów/wycen robót budowlanych,
 • budowanie i aktualizację bazy danych średnich cen jednostkowej inwestycji,
 • udział w negocjacjach techniczno-handlowych z wykonawcami,
 • planowanie kosztów zadań inwestycyjnych oraz ich rozliczanie.

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • minimum 3 letniego doświadczenia na podobnym stanowisku - mile widziane podobne doświadczenie w branży kolejowej,
 • znajomości przepisów prawa budowlanego i branży budowlanej,
 • dobrej znajomości pakietów MS Office, MS Project oraz programów kosztorysowych,
 • umiejętności szybkiego rozwiązywanie problemów,
 • odpowiedzialności i samodzielności w realizacji zadań,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • pracę u największego pracodawcy na rynku kolejowych przewozów pasażerskich,
 • zniżkę na krajowe i międzynarodowe podróże koleją, dofinansowanie do karty sportowej oraz opieki medycznej, dopłaty do wczasów,
 • dodatkowy dzień wolny w roku – Dzień Kolejarza 25.11.,
 • niekorporacyjną atmosferę,
 • pracę w lokalizacji Olszynka Grochowska,
 • współpracę w oparciu o umowę o pracę.


Aplikacje prosimy przesyłać do dnia 31.07.2019 r.

Aplikuj teraz

Prosimy o umieszczenie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji".

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest PKP INTERCITY S.A. z siedzibą w Warszawie al. Jerozolimskie 142 a, 02-305 Warszawa. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z powołanym przez PKP INTERCITY S.A. Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@intercity.pl, tel.: +48 22 474 21 15. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88 – zwane dalej RODO)), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. PKP Intercity S.A. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres jej trwania, a gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach bez ograniczeń czasowych.. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu ich profilowania.

Poprzez kliknięcie przycisku „Aplikuj” lub „Wyślij” zgadzają się/zgodzili się Państwo na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla potrzeb niniejszej rekrutacji.

Praca w mieście