w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

Młodszy Specjalista/ka ds. Administracji Personalnej i BHP

Warszawa, mazowieckie, Polska
123 dni temu

To ogłoszenie wygasło 120 dni temu

Jesteśmy jednym z liderów na rynku transportu drogowego i usług logistycznych dostosowanych do potrzeb klientów. Posiadamy sieć ponad 30 oddziałów w całej Europie zatrudniając ponad 2,560 pracowników. Dysponujemy nowoczesną flotą składającą się  z ponad 1100 pojazdów Euro 5, EEV i Euro 6, 3500 jednostek ładunkowych oraz  215 000 m2 powierzchni magazynowej.

Cechuje nas ułatwianie, usprawnianie i zwiększanie wydajności działań dla swoich klientów, stale inwestujemy w innowacyjne i zaawansowane technologie, aby zwiększyć bezpieczeństwo oraz wydajność operacyjną, a także podnieść poziom obsługi klienta.

Młodszy Specjalista/ka ds. Administracji Personalnej i BHP

Miejsce pracy: Warszawa

Region: mazowieckie

Profil kandydata:

 • Prowadzenie dokumentacji personalnej i spraw kadrowych pracowników;
 • Sporządzanie raportów z zakresu zatrudnienia, badań lekarskich oraz BHP i PPOŻ;
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy i absencji pracowników;
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad wynikających z obowiązującego prawa, regulacji wewnętrznych oraz potrzeb firmy w zakresie BHP, PPOŻ;
 • Opracowywanie regulaminów, procedur z zakresu BHP i PPOŻ;
 • Prowadzenie oraz ewidencjonowanie szkoleń wstępnych oraz okresowych BHP;
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej;
 • Nadzór nad aktualizacją oceny ryzyka zawodowego;

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe lub podyplomowe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Min. 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku oraz w prowadzeniu szkoleń BHP;
 • Znajomość przepisów bhp, ppoż. i prawa pracy oraz zasad prowadzenia dokumentacji personalnej;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację (min. B1+);
 • Mile widziana znajomość norm jakościowych ISO w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;
 • Prawo jazdy i gotowość do podróży służbowych na terenie kraju;
 • Dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Samodzielność, komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole.

Oferujemy:

 • Umowa o pracę;
 • Prywatna opieka medyczna;
 • Karta sportowa;
 • Szkolenia i konferencje;
 • Udział w międzynarodowych projektach;
 • Służbowy telefon komórkowy;
 • Imprezy integracyjne;
 • Praca w młodym i przyjaznym zespole :)

Aplikuj teraz

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Klikając w przycisk „Wyślij” wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Vos Logistics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Twoich danych osobowych umieszczonych w CV w zakresie przekraczającym dane określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Jeśli nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje ww. dodatkowe dane, nie umieszczaj ich w swoim CV.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Vos Logistics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Aleje Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa). Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Vos Logistics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest VOS LOGISTICS Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000054495, NIP: 7690502839, kapitał zakładowy w wysokości 1.003.000,00 zł, kontakt administratordanych@voslogistics.com.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@voslogistics.com.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnej oraz przyszłych (o ile zgoda została udzielona) rekrutacji.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

a) w zakresie danych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a w zakresie pozostałych danych, w tym danych do kontaktu, (o ile zostały podane) oraz – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, co oznacza, że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnej rekrutacji,

b) w zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji (o ile zgoda została udzielona) – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, co oznacza, że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji.

5. Podanie danych osobowych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie innych danych i wyrażenie zgód jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość uczestnictwa w procesie rekrutacji.

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi hostingowe poczty elektronicznej, za pośrednictwem której przesyłane jest CV, oraz spółki z grupy VOS.

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Vos Logistics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez okres trwania obecnej rekrutacji, natomiast w zakresie przyszłych rekrutacji (o ile zgoda została udzielona) – przez okres dalszych 3 lat od zakończenia obecnej rekrutacji.

8. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, do ich sprostowania oraz żądania ich usunięcia, jak również do żądania od Vos Logistics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia.

9. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia każdej ze zgód, o których mowa w pkt 4. a i b., w dowolnym momencie.

10. Posiadają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na etapie rekrutacji mogą być Państwo poproszeni o rozwiązanie testów kompetencyjnych, osobowościowych lub rekrutacyjnych (profilowanie), jednak wyniki tych testów nie będą stanowiły podstawy do podjęcia decyzji o zatrudnieniu.

Praca w mieście