w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

Chief Accountant / Główna Księgowa (k/m)

To ogłoszenie wygasło 103 dni temu

HRK jest jedną z największych i najbardziej doświadczonych polskich organizacji doradczych z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim. Dostarczamy naszym klientom rozwiązania potrzebne na każdym etapie cyklu życia pracownika w organizacji – od rekrutacji i employer brandingu, poprzez ocenę i rozwój pracowników, obsługę kadr i płac, aż po outplacement. Istniejemy od 2000 roku i działamy w oparciu o zespoły wyspecjalizowane w obsłudze poszczególnych branż. Posiadamy oddziały w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Łodzi.

 

 

Zatrudniony kandydat będzie odpowiadał za pracę operacyjną i pełną sprawozdawczość finansową oraz przygotowanie deklaracji podatkowych. Będzie również brać udział w raportowaniu grupowym. Bezpośrednim przełożonym będzie Dyrektor Finansowy.

 

Informacje o kliencie:

Naszym klientem jest polski oddział międzynarodowej spółki produkcyjnej. 

Chief Accountant / Główna Księgowa (k/m)
 

 
 
Zadania:
 
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych dwóch spółek zależnych (w tym działalności produkcyjnej)
 • zarządzanie zespołem księgowym
 • koordynacja procesów księgowych
 • nadzór nad zasadami księgowymi oraz instrukcjami
 • zamykanie okresów finansowych zgodnie z wewnętrznymi wymogami grupowymi i polskimi zasadami
 • sporządzanie deklaracji CIT i VAT oraz nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych
 • miesięczne raportowanie wyników do grupy wg MSR oraz bieżące uzgodnienia z grupą
 • sporządzanie sprawozdań finansowych wg przepisów polskich
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi US, GUS, ZUS
 • organizacja i nadzór nad okresowymi spisami z natury składników majątku
 • obsługa audytu zewnętrznego
 
Wymagania:
 
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego
 • znajomość procesów sprawozdawczości finansowej UoR i MSR
 • nastawienie na współpracę i bieżące wsparcie działalności spółki w zakresie raportowania zarządczego, kontrolingu
 • terminowość i nastawienie na realizację wyznaczonych zadań
 • mile widziana znajomość systemu HYPERION
 • wykształcenie wyższe profilowe (finanse i rachunkowość, ekonomia)
 
Oferta:
 • umowa o pracę na czas nieokreślony po okresie próbnym
 • laptop i telefon komórkowy
 • uczestnictwo w bardzo ciekawych projektach, m.in. projekt wdrożenia SAP
 • współpracę ze zgranym zespołem księgowym 

Praca w mieście