w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 120 dni temu

MŁODSZY SPECJALISTA DS. BHP (m/k)

Miejsce pracy: Złotoryja
Region: dolnośląskie


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe z zakresu BHP,
 • praktyczna znajomość obowiązujących przepisów z zakresu BHP oraz umiejętność ich stosowania,
 • ważne szkolenie okresowe dla służby BHP,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • samodzielność, wykazywanie się dużą inicjatywą i zaangażowaniem,
 • umiejętności organizacyjne i interpersonalne; 

Zadania:

 • uczestnictwo w analizach wypadków przy pracy oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
 • prowadzenie szkoleń wstępnych,
 • nadzór nad realizacją szkoleń okresowych oraz nad przestrzeganiem przepisów BHP, a także warunkami pracy i ergonomii na stanowiskach pracy,
 • udział w przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • udział w audytach i kontrolach zewnętrznych,
 • koordynowanie i inicjowanie działań mających na celu poprawę warunków BHP oraz podnoszenie świadomości wśród pracowników;

Wyślij CV za pomocą poniższego przycisku

Aplikuj teraz

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Borgers Polska sp. z o.o. z siedzibą w Złotoryi przy ul. Przemysłowej 5, 59-500 Złotoryja, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 587554 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, z kapitałem zakładowym PLN 500.000,00, NIP 8971816375, (dalej jako „Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy również za pośrednictwem poczty e-mail: borgerspl@borgers-group.com. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżących rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast pozostałe przekazane przez Państwa dane - na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w przyszłych rekrutacjach, jeżeli wyrażą Państwo na to osobną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o zdrowiu), konieczna będzie Państwa pisemna zgoda na ich przetwarzanie. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Ponadto, w uzasadnionym zakresie, dane osobowe będę przechowywane zakresie w celach dowodowych, przez okres właściwy dla upływu przedawnienia roszczeń, który co do zasady wynosi 3 lata, jako przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak obrona lub dochodzenie roszczeń. W tym zakresie mogą Państwo zgłosić sprzeciw do Administratora. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakładzie Administratora albo w miejscu prowadzenia działalności podmiotu przetwarzającego działającego w imieniu Administratora. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo do jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając e-mail na adres personel@borgers-group.com . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług, zgodnie z zawartymi umowami, np. kancelarii prawnej czy podmiotom świadczącym usługi kadrowe. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

BORGERS POLSKA Sp. z o.o. ul. PRZEMYSŁOWA 5, 59-500 ZŁOTORYJA, tel. 76 87 68 932

Praca w mieście