w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 159 dni temu

databroker S.A jest firmą, która od 2003 roku umacnia się na rynku baz danych i call center. Świadczymy kompleksowe usługi wsparcia sprzedaży i promocji. Dzięki naszej znajomości rynku baz danych i doświadczeniu w realizacji projektów Contact Center, gwarantujemy dotarcie ze spersonalizowaną ofertą produktów, usług do milionów klientów oraz jej skuteczną sprzedaż. Wśród naszych przewag rynkowych wymieniana jest wielokanałowa obsługa Klienta (telefon komórkowy i stacjonarny, mail, chat, sms, fax, poczta tradycyjna). Ważne są dla nas długofalowe relacje biznesowe, czego efektem są lojalni klienci.

 Aktualnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

Supervisor / Lider grupy ds. sprzedaży w ruchu wychodzącym

Region: mazowieckie

Do twoich obowiązków będzie należało:

 • realizowanie planów sprzedażowych,
 • zarządzanie zespołem konsultantów,
 • praca nad motywacją i zaangażowaniem zespołu sprzedażowego
 • przeprowadzanie coachingów/warsztatów sprzedażowych
 • monitorowanie codziennej pracy konsultantów,
 • analizowanie i raportowanie wyników sprzedażowych,
 • współpraca z pozostałymi działami m.in. HR i Trenerami.

Oczekujemy:

 • doświadczenia w zarządzaniu zespołem konsultantów sprzedaży telefonicznej przez min. 1 rok,
 • nastawienia na realizację celów sprzedażowych,
 • znajomość specyfiki branży Call Center,
 • samodzielność w działaniu, umiejętność przejęcia inicjatywy,
 • dużej energii i obdarzania nią podopiecznych,
 • biegła znajomość obsługi MS Office.

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • stabilne zatrudnienie,
 • pracę od poniedziałku do piątku,
 • realną możliwość awansu i rozwoju w strukturach firmy.

Wyślij CV za pomocą Aplikuj lub wejdź na naszą stronę internetową, poznaj nas bliżej.

https://databroker.pl/

UWAGA: Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią PONIŻSZEJ KLAUZULI i zamieszczenie jej CV. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez databroker S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (t.j. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Informujemy, że:

Administratorem danych jest databroker S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Elektoralna 12A, 00-139 Warszawa. W sprawach związanych z ochroną danych prosimy o kontakt pod adresem: iod(at)databroker.pl.

Dane osobowe przetwarzane są dla potrzeb procesu rekrutacji databroker S.A. na podstawie wyrażonej powyżej zgody, stosownie do treści art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) w celu zapewnienia administratorowi możliwości ustalenia, realizacji lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi. Podanie danych w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe, natomiast dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne

do realizacji celów rekrutacyjnych. Pominięcie informacji obowiązkowych może skutkować odrzuceniem oferty pracy na etapie wstępnej weryfikacji.

Dane osobowe przechowywane będą przez administratora przez okres 3 lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończyła się rekrutacja. Mogą być udostępniane Unified Factory S.A. z siedzibą w Warszawie Aleja Solidarności 117/309, 00-140 Warszawa, jako dostawcy systemu informatycznego.

Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w jej ofercie pracy przez databroker S.A. przysługują następujące prawa:

- prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

- prawo do przenoszenia danych,

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa.

Aplikuj teraz

Praca w mieście