w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 163 dni temu

TECHNOLOGIE GALWANICZNE Sp. z o.o. poszukują osoby na stanowisko:

Technolog - Doradca Klienta
specjalista w zakresie galwanotechniki i/lub
procesów chemicznych obróbki aluminium

Miejsce pracy: Łódź - praca w terenie

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę plus system motywacyjny, powiązany z realizacją osobistych wyników
 • Stanowisko samodzielne
 • Pakiet szkoleń sprzedażowych
 • Narzędzia pomocnicze potrzebne do wykonywania codziennych zadań
 • Sportowy pakiet pozapłacowy

Zakres obowiązków:

 • Doradztwo technologiczne w zakresie sprzedaży technologii galwanotechnicznych
 • Pozyskiwanie nowych i obsługa obecnych klientów
 • Systematyczna weryfikacja procesów technologicznych
 • Realizacja celów sprzedażowych
 • Praca z klientem w terenie
 • Budowanie relacji i kreowanie pozytywnego wizerunku firmy
 • Skrupulatne uzupełnianie bazy danych klientów ( CRM )

Wymagania i kompetencje zawodowe:

 • Doświadczenie w dziedzinie pokryć galwanicznych i/lub procesach chemicznych obróbki aluminium
 • Wykształcenie wyższe chemiczne
 • Język angielski na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie
 • Chęć podnoszenia kwalifikacji
 • Prawo jazdy kat. B
 • Chęć podróżowania

Oferty proszę wyłącznie przesyłać pocztą elektroniczną za pomocą APLIKUJ

Prosimy nie kontaktować się telefonicznie.

Wysyłając swoją aplikację na adres mailowy kadry@tegal.pl bądź pocztą na adres korespondencyjny Spółki, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Technologie Galwaniczne sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Lodowej 101, 93-232 Łódź (administrator danych osobowych, dalej zwany Spółką) danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Wyrażona zgoda dotyczy również danych osobowych, które nie są wymienione w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. Twoje zdjęcie, hobby. Jeżeli nie chcesz, aby Spółka przetwarzała Twoje dodatkowe dane osobowe, nie uwzględniaj ich w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym. Zgoda wyrażona jest dobrowolnie i nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacji. Wyrażoną zgodę możesz cofnąć w każdym momencie wysyłając wiadomość na adres mailowy kadry@tegal.pl bądź pocztą na adres korespondencyjny Spółki. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez Spółkę na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz także możliwość żądania od Spółki dostępu do udostępnionych przez Ciebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl), szczególnie w sytuacji gdy stwierdzisz, że Twoje dane osobowe Spółka przetwarza w sposób nieprawidłowy. Podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Twoich danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO.

Dane osobowe wymienione w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa (przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), dodatkowe dane osobowe, które podajesz w zgłoszeniu rekrutacyjnym, które nie są wymienione w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. Twoje zdjęcie, hobby (przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Spółka przetwarza przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, maksymalnie jednak przez okres 3 miesięcy po wyłonieniu kandydata na stanowisko pracy na wypadek konieczności powtórzenia procesu rekrutacyjnego. Spółka przetwarza również Twoje dane osobowe dla celów przyszłych rekrutacji w oparciu o Twoją zgodę wyrażoną poprzez zamieszczenie odpowiedniej klauzuli w swoim CV przez okres maksymalnie 2 lat od momentu przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ewentualne spory pomiędzy Tobą a Spółką wynikłe w związku z procesem rekrutacyjnym i dochodzone na tej podstawie roszczenia jednej ze stron przed wszystkimi sądami powszechnymi lub organami państwowymi, stanowią prawnie uzasadniony interes Spółki, w związku z czym przetwarzanie Twoich danych osobowych dokonane zostanie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO i trwać będzie od momentu zakończenia procesu rekrutacji przez okres trzech lat. W uzasadnionych przypadkach wynikających z przepisów prawa, przetwarzanie Twoich danych osobowych może trwać dłużej niż 3 lata. Spółka przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie stosując przy tym zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Praca w mieście