w aktówce

To ogłoszenie wygasło 10 dni temu

TECHNOLOGIE GALWANICZNE Sp. z o.o. poszukują osoby na stanowisko:

Inżynier ds. promocji sprzedaży urządzeń technicznych

Miejsce pracy: Łódź, praca w terenie

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę plus system motywacyjny uzależniony od osobistych wyników
 • Samodzielne stanowisko lidera działu
 • Szkolenia z dostawcami w zakresie oferty urządzeń dla przemysłu
 • Szkolenia ze sprzedaży oraz utrzymywaniu kontaktów handlowych z klientami
 • Satysfakcję na polu zawodowym
 • Pakiet narzędzi pomocnych w wykonywaniu codziennych zadań
 • Sportowo kulturalny pakiet pozapłacowy
 • Atmosferę współdziałania

 Wymagania i kompetencje zawodowe:

 • Wykształcenie wyższe; preferowane kierunki: inżynieria procesowa, mechanika, chemia
 • Znajomość podstawowych zasad projektowania i doboru urządzeń instalacji pompowych.
 • Znajomość języka angielskiego (bardzo dobra w mowie i w piśmie)
 • Umiejętność czytania ze zrozumieniem dokumentacji technicznej w jęz. angielskim
 • Prawo jazdy kat. B
 • Mile widziane - doświadczenie w sprzedaży urządzeń technicznych, zbliżonych do oferowanych przez naszą firmę
 • Duża samodzielność, pomysłowość, inicjatywa i wzorowa organizacja pracy

 Wymagania interpersonalne:

 • Kreatywność, inicjatywa, umiejętność planowania i realizowania projektów
 • Wytrwałość i konsekwencja w podejmowanych działaniach
 • Umiejętność pracy w zespole, dobrze rozwinięte zdolności interpersonalne
 • Łatwość w nawiązywaniu, budowaniu i utrzymywaniu kontaktów z Klientami

Zakres obowiązków:

 • Samodzielne doskonalenie metod sprzedaży; marketing, reklama, organizacja, informacja techniczna
 • Doradztwo techniczne i aktywna sprzedaż
 • Tworzenie planów sprzedażowych i odpowiedzialność za ich realizację
 • Profesjonalna obsługa klientów (tworzenie, składanie i monitorowanie ofert dla klientów)
 • Pozyskiwanie nowych klientów

Oferty proszę wyłącznie przesyłać pocztą elektroniczną za pomocą APLIKUJ

Prosimy nie kontaktować się telefonicznie.

Wysyłając swoją aplikację na adres mailowy kadry@tegal.pl bądź pocztą na adres korespondencyjny Spółki, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Technologie Galwaniczne sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Lodowej 101, 93-232 Łódź (administrator danych osobowych, dalej zwany Spółką) danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Wyrażona zgoda dotyczy również danych osobowych, które nie są wymienione w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. Twoje zdjęcie, hobby. Jeżeli nie chcesz, aby Spółka przetwarzała Twoje dodatkowe dane osobowe, nie uwzględniaj ich w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym. Zgoda wyrażona jest dobrowolnie i nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacji. Wyrażoną zgodę możesz cofnąć w każdym momencie wysyłając wiadomość na adres mailowy kadry@tegal.pl bądź pocztą na adres korespondencyjny Spółki. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez Spółkę na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz także możliwość żądania od Spółki dostępu do udostępnionych przez Ciebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl), szczególnie w sytuacji gdy stwierdzisz, że Twoje dane osobowe Spółka przetwarza w sposób nieprawidłowy. Podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Twoich danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO.

Dane osobowe wymienione w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa (przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), dodatkowe dane osobowe, które podajesz w zgłoszeniu rekrutacyjnym, które nie są wymienione w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. Twoje zdjęcie, hobby (przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Spółka przetwarza przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, maksymalnie jednak przez okres 3 miesięcy po wyłonieniu kandydata na stanowisko pracy na wypadek konieczności powtórzenia procesu rekrutacyjnego. Spółka przetwarza również Twoje dane osobowe dla celów przyszłych rekrutacji w oparciu o Twoją zgodę wyrażoną poprzez zamieszczenie odpowiedniej klauzuli w swoim CV przez okres maksymalnie 2 lat od momentu przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ewentualne spory pomiędzy Tobą a Spółką wynikłe w związku z procesem rekrutacyjnym i dochodzone na tej podstawie roszczenia jednej ze stron przed wszystkimi sądami powszechnymi lub organami państwowymi, stanowią prawnie uzasadniony interes Spółki, w związku z czym przetwarzanie Twoich danych osobowych dokonane zostanie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO i trwać będzie od momentu zakończenia procesu rekrutacji przez okres trzech lat. W uzasadnionych przypadkach wynikających z przepisów prawa, przetwarzanie Twoich danych osobowych może trwać dłużej niż 3 lata. Spółka przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie stosując przy tym zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Praca w mieście