w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 165 dni temu

Dyrektor Finansowy (m/k)

Polska, Małopolskie, Kraków 34297/001 Permanent

Dla naszego klienta, specjalizującego się w branży usługowo-budowanej na terenie całej Polski, poszukujemy Dyrektora Finansowego, który będzie pełnił funkcje codziennego strategicznego doradcy / partnera Zarządu i Rady Nadzorczej z szerokimi perspektywami dalszego długoterminowego rozwoju w ramach Grupy Kapitałowej.

Podsumowanie / Job summary:

Perspektywiczna i interesująca rola w prężnie działającej Grupy Kapitałowej z wieloletnią ugruntowaną pozycją a rynku w Polsce.

Opis stanowiska / Job description:

 • Przygotowywanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy wg MSR / MSSF (kilkanaście spółek w Grupie)- znajomość MSR/ MSSF
 • Przygotowywanie raportów okresowych spółki (obowiązki informacyjne spółki notowanej na GPW)- znajomość przepisów dotyczących okresowego raportowania giełdowego
 • Nadzór nad finansowym aspektem realizacji projektów inwestycyjnych, ocena ryzyka inwestycyjnego, projekcje finansowe inwestycji
 • Współpraca z instytucjami bankowymi, funduszami inwestycyjnymi, firmami doradczymi, kancelariami prawnymi i koordynacja procesów związanych z pozyskaniem finansowania dłużnego- kredyty bankowe, emisja obligacji oraz nadzór nad bieżącym zarządzaniem i wykonaniem umów kredytowych, warunków emisji obligacji
 • Zarządzanie płynnością finansową Grupy, analiza i monitorowanie wyników finansowych grupy, sporządzanie prognoz finansowych i rocznych budżetów Grupy
 • Odpowiedzialność za zabezpieczenie ryzyka kursowego, ryzyk transakcyjnych oraz stóp procentowych
 • Nadzór i koordynowanie prac działu księgowości (rachunkowość / sprawozdawczość, podatki, kadry i płace, sprawozdawczość dla GUS)
 • Nadzór i koordynowanie prac analityków/ kontrolerów finansowych (analizy finansowe, controlling operacyjny i projektowy- budżety, raporty wewnętrzne i dla instytucji zewnętrznych)
 • Uczestnictwo oraz koordynowanie procesu badania sprawdzań finansowych Grupy przez biegłego rewidenta (skonsolidowanego i jednostkowych)- badanie roczne i półroczne
 • Współpraca z Zarządem i Radą Nadzorczą spółki, wsparcie Zarządu w zakresie bieżącego i strategicznego zarządzania Grupą

Kogo szukamy / Profile description:

 • Znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR)
 • Doświadczenie w planowaniu finansowym oraz analizach inwestycyjnych
 • Doświadczenie we współpracy z instytucjami finansowymi
 • Znajomość zasad kontrolingu i rachunkowości zarządczej
 • Znajomość zasad zarządzania finansami Spółki / Grupy Kapitałowej
 • Znajomość języka angielskiego pozwalającego na swobodną komunikację

Oferujemy / We offer:

 • trakcyjne wynagrodzenie 
 • Dodatkowy pakiet bonusowy ustalany indywidualnie z kandydatem
 • Auto służbowe 
 • Dodatkowe benefity poza płacowe
 • Możliwość kontraktu B2B

About Michael Page

Michael Page is a leading professional recruitment consultancy specialising in the recruitment of permanent, contract and temporary positions on behalf of the world's top employers.

Michael Page is a part of the PageGroup, which operates through 164 offices in 34 countries worldwide. First established in London in 1976, we've been bringing job seekers and employers together for more than 35 years.

Find out more about Michael Page

Praca w mieście