w aktówce

To ogłoszenie wygasło 114 dni temu

FIRMA WANICKI Sp. z o. o.

Grupa Wanicki jest autoryzowanym dealerem pojazdów ciężarowych oraz osobowych.
Mamy 25-letnie doświadczenie w branży. Poszukujemy ambitnych ludzi, którzy chcą spróbować swoich sił
w handlu pojazdami ciężarowymi i nie bojących się wyzwań!

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Handlowiec

Miasto: Nowy Sącz

Region: małopolskie

Jeśli szukasz:

 • zmiany dotychczasowej pracy/branży- nie boisz się wyzwań,
 • pracy, w której sam zarządzasz własnym czasem,
 • dużych możliwości i satysfakcji z pracy, a przy tym odpowiedniego wynagrodzenia,
 • pracy w stabilnej firmie umożliwiającej rozwój zawodowy.

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwości rozwoju w strukturach organizacji,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.                 

Zakres obowiązków:

 • obsługa dotychczasowych klientów, podejmowanie działań mających na celu zbudowanie nowej sieci odbiorców,
 • kreatywne pozyskiwanie klientów,
 • przygotowywanie ofert handlowych dla stałych i nowych Klientów,
 • realizacja planów sprzedażowych i celów jakościowych,
 • reprezentowanie salonu na targach branżowych,  
 • dbaniu o wizerunek firmy oraz najwyższą jakość obsługi.

Oczekiwania/wymagania:

 • chęć rozwoju w sprzedaży oraz zdobywaniu nowych umiejętności,
 • wysoka kultura osobista, rzetelność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • znajomość obsługi pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych,
 • dobra znajomość języka angielskiego (mile widziana),
 • dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz motywacja do podejmowania działań,
 • pozytywne nastawienie.

Nie wymagamy doświadczenia, wszystkiego Cię nauczymy!

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ
lub kontakt telefoniczny 663 341 802

Zapewniamy anonimowość podczas składania aplikacji.
Dziękujemy za nadesłane oferty i informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firma Wanicki sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”, a w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji:Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Firma Wanicki sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Wanicki sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

W wykonaniu ciążącego na pracodawcy, tj. spółce Firma Wanicki Sp. z o.o. (dalej: „Pracodawca”) obowiązku informacyjnego w związku z pozyskiwaniem od Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji, działając na podstawie obowiązujących przepisów, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) zwane dalej „RODO”, Pracodawca niniejszym informuje Pana/Panią, że:

 1. administratorem Pani / Pana danych osobowych jest spółka Firma Wanicki Sp. z o.o. z siedzibą w Mogilanach pod adresem Myślenicka 19, KRS 0000214618
 2. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się z Pracodawcą skontaktować pod adresem e-mail: rodo@wanicki.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu:
  - prowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy, na które Pan/Pani aplikuje (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz kontaktowania się z Panem/Panią w procesie rekrutacji poprzez adres e-mail oraz numer telefonu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  - prowadzenia procedur rekrutacyjnych w przyszłości na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. Pani/Pana dane osobowe Pracodawca może przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały (odbiorcy danych), w szczególności podmiotom współpracującym z Pracodawcą przy prowadzeniu procedury rekrutacyjnej, podmiotom wchodzącym w skład Grupy Wanicki (przez co rozumie się podmioty powiązane z Panem Wiesławem Wanickim), jak również organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na Pracodawcy obowiązków; 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:
  - w odniesieniu do celu przetwarzania wskazanego w pkt. 3) (i) powyżej - do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy, na jakie Pan/Pani aplikował/a;
  - w odniesieniu do celu przetwarzania wskazanego w pkt. 3) (ii) powyżej - do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody na takie przetwarzanie, jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy; 
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – w zakresie określonym obowiązującymi przepisami, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda); 
 7. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania danych określonych w obowiązujących przepisach, m.in. kodeksie pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji; 
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Państwa.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

Praca w mieście