w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 180 dni temu

Obecnie poszukujemy:

Lider zmiany

Miejsce pracy: Bolesławiec, Okmiany


Lider zespołu odpowiada za przebieg zmiany oraz za nadzorowanie i motywowanie zespołu
w danym dziale w centrum logistyki e-commerce (FC). W ścisłej współpracy z Kierownikiem
ds. Operacyjnych i Kierownikiem Obszaru dba o to, aby podlegający mu dział pracował zgodnie
z planem. Jednym z kluczowych obowiązków jest monitorowanie sprawnej realizacji zamówień klientów oraz przestrzeganie przez zespół wskazówek bezpieczeństwa i jakości. Obejmuje
to dbanie o zespół, stwarzanie atmosfery pracy sprzyjającej zaangażowaniu pracowników
i eliminowanie przeszkód napotykanych przez pracowników magazynowych w trakcie zmiany,
a także dostosowywanie planu zmianowego z uwzględnieniem bieżących zmian.
Właściwy kandydat cechuje się poczuciem odpowiedzialności, umiejętnością dawania przykładu we wszystkich kluczowych obszarach pracy, w tym w zakresie bezpieczeństwa
i jakości, a także zdolnością do pogłębiania wiedzy merytorycznej w odniesieniu do wszystkich procesów operacyjnych w podlegającym mu dziale.

Zakres obowiązków:

 • Tworzenie i promowanie kultury bezpiecznej pracy poprzez aktywne poszukiwanie możliwości poprawy bezpieczeństwa w całym dziale
 • Dbałość o realizację zamówień klientów zgodnie ze wskazówkami jakości
 • Stałe przekazywanie bezpośredniemu przełożonemu i pracownikom magazynowym kluczowych informacji dotyczących zmiany
 • Korygowanie przydziału zadań pracownikom działu w trakcie zmiany tak, aby zrealizować założony plan przy uwzględnieniu jego bieżących zmian
 • Wykonywanie poleceń przełożonego oraz eliminacja przeszkód wpływających na wyniki zmiany
 • Współpraca z działami wspierającymi i/lub innymi działami w rozwiązywaniu problemów oraz zaspokajaniu potrzeb w kluczowych obszarach decydujących o wynikach, np. w zakresie gotowości obszarów procesowych, 5S, szkoleń BHP
 • Pomoc w realizacji zamówień klientów przez bezpośrednie pracę w procesie
 • Przekazywanie pracownikom informacji zwrotnej i coachingu w zakresie wydajności, jakości pracy oraz bezpieczeństwa
 • Pogłębianie wiedzy merytorycznej w zakresie wszystkich procesów operacyjnych Centrum logistyki e-commerce

Oferujemy:

 • Umowę o pracę z Amazon.
 • Atrakcyjną stawkę godzinową 25 zł/h brutto.
 • Bonus do 15%.
 • Posiłek za 1 zł.
 • Darmowy dojazd pracowniczy.
 • Prywatną opiekę medyczną.
 • Ubezpieczenie na życie.
 • Pracę 4 dni w tygodniu po 10 godzin.

Wymagane kwalifikacje:

 • Umiejętność obsługi komputera i pakietu programów Microsoft Office (Outlook, Word, Excel)
 • Świetne umiejętności komunikacyjne – w zakresie instruktażu, szkoleń czy pomocy udzielanej członkom zespołu, umiejętność skutecznego komunikowania się z grupą co najmniej 20 współpracowników
 • Nietuzinkowe myślenie, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań oraz umiejętność dobrej oceny sytuacji
 • Wzorowa frekwencja i punktualność
 • Ciągła realizacja celów wydajnościowych działu lub wykraczanie poza ustalone cele
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i myślenia analitycznego
 • Doskonałe umiejętności interpersonalne
 • Doświadczenie w pracy ze wskaźnikami efektywności oraz procedurami doskonalenia procesów (jak, kiedy, kto)
 • Umiejętność pracy dla różnych kierowników: kierownicy zmieniają działy w ramach realizacji potrzeb firmy i w miarę wzrostu firmy Amazon pracownicy muszą potrafić dostosowywać się do zmian w kierownictwie;

Preferowane kwalifikacje:

 • Dobra znajomość języka angielskiego (B1, poziom średniozaawansowany).
 • Podstawowa znajomość metodologii Lean.
 • Doświadczenie w szkoleniu lub kierowaniu zespołem.
 • Dbałość o szczegóły.
 • Zdolność do analizowania procesów operacyjnych i znajdowania sposobów na pokonywanie trudności z nimi związanych.

Aplikuj teraz

www.pracujwamazon.pl

Praca w mieście