w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 148 dni temu

Zarząd Mienia m.st. Warszawy
Jednostka budżetowa m.st. Warszawy

ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze:

Kierownik w Dziale Administrowania Mieniem: 1 etat

Miejsce pracy: Warszawa

Region: mazowieckie

Szczegółowy opis stanowisk znajduje się na stronie internetowej Zarządu Mienia m.st. Warszawy  www.zmw.waw.pl w zakładce Rekrutacja.

Informacje można uzyskać pod numerem tel.: 22 836 81 03. Oferty należy składać osobiście lub listownie w terminie 10 dni roboczych od daty opublikowania ogłoszenia (oferty powinny wpłynąć do Zarządu Mienia m.st. Warszawy do dnia 21.08.2019 pod adresem:

Zarząd Mienia m.st. Warszawy
ul. Jana Kazimierza 62,
01-248 Warszawa

Praca w mieście