w aktówce

To ogłoszenie wygasło 183 dni temu

Gminny Ośrodek Kultury "Sokół"

Gminny Ośrodek Kultury ”Sokół” w Czerwonaku ogłasza nabór na stanowisko obsługa sekretariatu, koordynacja pracy GOK Sokół. Praca w wymiarze pełnego etatu, na zastępstwo.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • pomoc w organizowaniu bieżącej pracy Ośrodka, prowadzenie sekretariatu,
 • koordynacja zapisów na zajęcia i inne akcje prowadzone przez Ośrodek,
 • kontrola i koordynacja obecności oraz opłat za zajęcia stałe i dodatkowe organizowane przez Ośrodek zarówno w siedzibie głównej jak i w filiach,
 • prowadzenia sprzedaży biletów, raporty sprzedażowe,
 • koordynacja i kontrola kalendarza wynajmów sal i opłat,
 • prowadzenie kalendarza spotkań dyrektora,
 • pomoc w zakupie materiałów potrzebnych do bieżącej pracy Ośrodka oraz prowadzenia zajęć merytorycznych,
 • przekazywanie materiałów promocyjnych Ośrodka organizacjom i instytucjom gminnym (firmy, sołectwa itp.)


Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość programu Adobe Photoshop będzie dodatkowym atutem.


Ponadto oczekujemy:

 • bardzo dobrej organizacji pracy,
 • rzetelności, punktualności, komunikatywności,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • entuzjazmu i zaangażowania.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie,
 • oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Kultury „Sokół”, ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak lub przesyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie „rekrutacja”, w terminie do dnia 6 września 2019 r.
Oferty, które wpłyną do GOK „Sokół” po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Na rozmowy kwalifikacyjne zostaną zaproszone tylko wybrane osoby.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury Sokół w Czerwonaku  w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko

Dyrektor GOK „Sokół”

Obsługa sekretariatu

Miasto: Czerwonak

Region: wielkopolskie

Praca w mieście