w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 150 dni temu

W związku z pracami prowadzonymi przez Dział Rozliczania Projektów Badawczych, Staży i Stypendiów Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

Współpracownik w Dziale Rozliczania Projektów Badawczych, Staży i Stypendiów
data przyjmowania zgłoszeń 31.08.2019, data rozstrzygnięcia 20.09.2019

Numer ref.: UC/DRP/28/2019

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa cywilnoprawna
Czas pracy:  ok. 35 godzin pracy tygodniowo
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: siedziba Narodowego Centrum Nauki, Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wsparcie w obsłudze administracyjnej dokumentacji związanej z rozliczeniem projektów badawczych, staży i stypendiów;
 • wsparcie w obsłudze administracyjnej dokumentacji związanej z wykonanymi przez ekspertów ocenami raportów;
 • pomoc w przygotowaniu baz danych i zestawień dokumentów;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi NCN przy obsłudze dokumentacji.

Oferujemy:

 • przyjazne miejsce pracy,
 • elastyczne godziny pracy,
 • bezpłatny parking w budynku,
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego lub studenci ostatnich lat studiów,
 • ogólnej znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera (Excel, Word),
 • dobrej znajomości języka angielskiego,
 • samodzielności, odpowiedzialności oraz rzetelności i odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej,
 • analitycznego myślenia,
 • inicjatywy i zaangażowania,
 • otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • dyspozycyjności w dni robocze w godzinach pracy i siedzibie Centrum.

Wymagane dokumenty: CV, mile widziany list motywacyjny

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: 

rekrutacja@ncn.gov.pl

do dnia 31 sierpnia 2019

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV lub CV i listu motywacyjnego prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo o ich terminie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 56 oraz (12) 341 91 25.

Aplikuj teraz

Praca w mieście