w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 155 dni temu

Nabór chętnych do współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych na stanowisko:

Współpracownik w Dziale Finansowo-Księgowym – w Zespole Finansowym
data przyjmowania zgłoszeń 15.09.2019, data rozstrzygnięcia 30.09.2019

Miejsce pracy: Kraków
Numer ref.: UC/DFK/30/2019

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa cywilnoprawna
Czas pracy:  ok. 35 godzin pracy tygodniowo
Liczba stanowisk pracy: 3
Miejsce wykonywania pracy: siedziba Narodowego Centrum Nauki, Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie danych do systemów finansowo-księgowych;
 • bieżąca weryfikacja i ewidencja dokumentów w tym:
  • weryfikacja pod względem finansowym projektów finansowanych przez Centrum,
  • sprawdzanie zgodności danych finansowych w projektach,
  • prowadzenie ewidencji obiegu dokumentacji projektowej,
 • przygotowanie dokumentów do archiwizacji.

Oferujemy:

 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego;
 • przyjazne miejsce pracy;
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie;
 • możliwość korzystania z parkingu w budynku.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (licencjat, w trakcie studiów II stopnia; kierunki: ekonomia, finanse, księgowość, administracja lub kierunki ścisłe i techniczne);
 • ogólnej znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki;
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera (Excel, Word);
 • samodzielności, odpowiedzialności oraz rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
 • analitycznego myślenia;
 • inicjatywy i zaangażowania;
 • dokładności i skrupulatności;
 • otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów;
 • mile widziana znajomość języka angielskiego.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej

Wymagane dokumenty: CV

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 15 września 2019 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 56 oraz (12) 341 91 25.

Aplikuj teraz

Praca w mieście