• Firma:
  Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Lokalizacja:
  Warszawa, mazowieckie, Polska
 • Typ pracy:
 • Ofertę pracy dodano:
  2019-09-05 (174 dni temu)

Oferta pracy na stanowisko

Gospodarz obiektu sportowego

w Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Warszawskiego

stanowisko pracy w pomieszczeniach sportowych w BUW UW

miejsce pracy Warszawa 

Opis stanowiska:

 • nadzór nad gotowością obiektu do zajęć dydaktycznych, zawodów, imprez sportowych SWFiS UW oraz AZS UW,
 • prowadzenie dokumentacji magazynowej środków czystości,
 • współpraca z innymi pracownikami UW w tym m. in. trenerami i instruktorami,
 • przygotowanie, konserwacja i naprawa sprzętu treningowego,
 • drobne prace konserwacyjne instalacji i wyposażenia technicznego,
 • znajomość obsługi sprzętu nagłaśniającego,

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,
 • wiedza techniczna z zakresu instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych,
 • zdolność do pracy na wysokości powyżej 3m,
 • dobra organizacja pracy, samodzielność,

Oferowane warunki:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę,
 • Praca w systemie zmianowym 7:00-22:00, min. 5 dni w tygodniu (również w soboty i niedziele),

Prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV oraz list motywacyjny) za pomocą:

Aplikuj teraz

W temacie wiadomości należy wpisać "referent/gospodarz obiektu sportowego".

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

W celu umożliwienia nam przetwarzania Państwa danych, prosimy o dołączenie do dokumentów następującego oświadczenia: 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. “

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim;

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;

5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;

7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.