w aktówce

Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni pracownika na stanowisku

Inspektora nadzoru budowlanego z uprawnieniami

Wykształcenie: średnie techniczne lub wyższe techniczne o profilu budowlanym.

Oferty prosimy składać na adres e-mail : 

rekrutacja_spoldzielnia@wp.pl

Przyjmujemy oferty z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Inspektora nadzoru budowlanego.

Praca w mieście