w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 8 dni temu

Praktyki w zespole tłumaczeń i lokalizacji wyrobów medycznych

http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" ">http://www.w3.org/1999/xlink">
Lokalizacja
Radwanice
http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" ">http://www.w3.org/1999/xlink">
Pracodawca
Ryszard Jarża Translations
http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" ">http://www.w3.org/1999/xlink">
Dodano
30.09.2019

Dla kogo

Firma z branży tłumaczeń i lokalizacji to interesujące miejsce dla osób, które czerpią satysfakcję z udziału w dobrze zorganizowanych, dynamicznie prowadzonych projektach, z kontaktu z ludźmi z różnych kręgów kulturowych, z samodzielnego i zespołowego pokonywania trudności.

Z własnego doświadczenia i wieloletniej obserwacji rynku wiemy, że w braży tłumaczeń doskonale odnajdują się osoby ciekawe świata, uciekające przed rutyną, chcące przez całe zawodowe życie — z każdym zrealizowanym projektem — uczyć się czegoś nowego. W krótkim czasie zyskują pozycję cenionych fachowców, zdolnych zaoferować kompozycję kompetencji językowych i wiedzy specjalistycznej ze swoich macierzystych dziedzin.

Nasza obecna oferta dotyczy odbycia płatnej trzymiesięcznej praktyki absolwenckiej i skierowana jest do absolwentów i studentów ostatnich lat inżynierii biomedycznej, analityki medycznej, biotechnologii i kierunków pokrewnych zainteresowanych:

■ dokumentacją wyrobów medycznych,
■ językami obcymi i językiem polskim,
■ systemami zarządzania jakością,
■ badaniami klinicznymi,
■ procesami tłumaczenia dokumentacji i oprogramowania.

Zakres obowiązków

Uczestnicy praktyki pod opieką doświadczonych specjalistów zapoznają się z naszym systemem zarządzania jakością oraz procedurami obowiązującymi przy realizacji projektów tłumaczeniowych i lokalizacyjnych. W miarę nabywania umiejętności uczestnikom powierzane będą takie zadania, jak:

■ Kontrola formalnej poprawności tłumaczeń przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi.
■ Wprowadzanie zmian w tłumaczeniach ściśle wg instrukcji testerów i ekspertów.
■ Wyszukiwanie informacji w ogólnodostępnych źródłach na zlecenie tłumaczy i weryfikatorów.
■ Testowanie oprogramowania.
■ Dla zainteresowanych: możliwość spróbowania swoich sił w samodzielnych tłumaczeniach pod okiem bardzo doświadczonych specjalistów.

Miejsce

Rozmowy wstępne i procedury kwalifikacyjne przeprowadzamy w naszym biurze we Wrocławiu, przy ul. Hoene-Wrońskiego 16. Natomiast właściwe praktyki odbywać się będą w naszym biurze w Radwanicach k. Wrocławia. Dla zainteresowanych codziennie rano organizujemy dowóz, a w większość dni również powrót samochodem osobowym z/do centrum Wrocławia. Możliwe jest odbycie części praktyki zdalnie.

Nasze oczekiwania

■ Szczere zainteresowanie tematyką dokumentacji, języków, a także tworzeniem i tłumaczeniem tekstów.
■ Umiejętność precyzyjnego i poprawnego formułowania myśli w języku polskim.
■ Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
■ Sumienność, zdolność do długotrwałej koncentracji.
■ Zdolność do szybkiego opanowania nowego oprogramowania.
■ Dyspozycyjność: minimum 24 godziny tygodniowo.

Nasza oferta

■ Trzymiesięczna praktyka umożliwiającą poznanie specyfiki pracy w branży z perspektywą dalszego zatrudnienia lub kontynuowania współpracy.
■ Ciekawe i zróżnicowane projekty.
■ Życzliwa atmosfera pracy w małym zespole, możliwość dopasowania godzin i dni pracy do rozkładu zajęć.
■ Wynagrodzenie finansowe adekwatne do zaangażowania (umowa o praktykę absolwencką lub umowa zlecenia).
■ Bezpłatny dowóz z centrum Wrocławia do naszego biura (w Radwanicach pod Wrocławiem).

Do zgłoszenia prosimy załączyć CV i list motywacyjny w języku polskim.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Ryszard Jarża z siedzibą we Wrocławiu, ul. Barlickiego 23/22, danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne) do celów niezbędnych do prowadzenia procesu rekrutacji”.

Opcjonalnie można wskazać datę, do której ważna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla Kandydatów: administratorem danych osobowych jest Ryszard Jarża prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą we Wrocławiu, ul. Barlickiego 23/22. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy, licząc od daty ich wpłynięcia, chyba że w wyrażonej zgodzie wskazano inny termin. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO, na podstawie zgody, w celu realizacji procesu rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: e-mailem na adres praca@jarza.pl. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą również przekazywane podmiotom świadczącym usługi hostingowe. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Aplikuj teraz

Ryszard Jarża Translations

Ryszard Jarża Translations (rok zał. 2000) to jedna z czołowych polskich firm zajmujących się lokalizacją oprogramowania oraz tłumaczeniami dla branży biomedycznej, informatycznej i motoryzacyjnej. Pracujemy bezpośrednio dla największych przedsiębiorstw globalnych i jako jedna z niewielu firm lokalizacyjno-tłumaczeniowych na świecie wdrożyliśmy certyfikowany system zarządzania jakością właściwy dla producentów wyrobów medycznych.

Zespół

Nasz zespół tłumaczeń i lokalizacji wyrobów medycznych składa się obecnie z siedmiu osób — inżynierów biomedycznych, inżynierów biotechnologii oraz filologów angielskich — od lat zaangażowanych w opracowywanie polskojęzycznych wersji oprogramowania, dokumentacji wyrobów medycznych i badań klinicznych. Zajmujemy się najnowocześniejszymi produktami z takich dziedzin, jak badania obrazowe, kardiologia, diabetologia, radioterapia, diagnostyka in vitro, genetyka i nie tylko. Pracujemy zarówno dla największych korporacji, jak i dla startupów, które właśnie przygotowują swój pierwszy produkt.

Praca w mieście