w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 108 dni temu

Specjalista ds. technologii i materiałów

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie
Numer ref.: BI 0007NN

W związku z nowym projektem związanym z systemem zarządzania ruchem drogowym, aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko  Specjalisty ds. technologii i materiałów do zespołu nadzoru inwestorskiego, którzy posiadają minimum 2 -letnie doświadczenia w badaniach laboratoryjnych materiałów budowlanych nabyte w okresie ostatnich 10 lat oraz doświadczenie przy realizacji 1 zadania obejmującego budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min, GP lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP.


Zakres obowiązków:

 • zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie na etapie poprzedzającym wbudowanie materiałów i wyrobów,
 • wspieranie Inżyniera Kontraktu w czynnościach związanych z badaniami laboratoryjnymi sprawdzającymi jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę do realizacji zadania oraz jakość wykonywanych robót, poprzez planowanie i koordynację badań z laboratorium,
 • formułowanie wniosków i zaleceń do realizacji robót,
 • wykonywanie czynności i zadań na budowie zgodnie z pełnioną funkcją;
 • weryfikacja oraz zatwierdzanie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów,
 • weryfikacja oraz zatwierdzania wniosków odbiór robót w zakresie materiałów oraz w zakresie zgodności z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych,
 • udział w przygotowaniu raportów, ekspertyz i sprawozdań,
 • udział w Radach Budowy lub Radach technicznych,
 • wsparcie zespołu nadzoru inwestorskiego w działaniach techniczno-administracyjnych.


Oferujemy:

 • elastyczną formę zatrudnienia (b2b, umowa o pracę - do ustalenia)
 • elastyczne godziny pracy
 • termin rozpoczęcia: jak najszybciej
 • pracę przy prestiżowym projekcie publicznym

Praca w mieście