w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

Inspektor nadzoru specjalności inżynieryjnej - obiekty kubaturowe

Warszawa, mazowieckie, Polska
9 dni temu

To ogłoszenie wygasło 5 dni temu

Inspektor nadzoru specjalności inżynieryjnej - obiekty kubaturowe

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie
Numer ref.: BI 0007NQ

W związku z nowym projektem związanym z systemem zarządzania ruchem drogowym, aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko Inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej (obiekty kubaturowe) do zespołu nadzoru inwestorskiego, którzy posiadają wykształcenie wyższe oraz uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej  bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi wraz z  minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorze budowlanym, w tym w co najmniej trzech obiektach kubaturowych.

Zakres czynności będzie uwzględniać kontrolę i sprawowanie nadzoru nad wszystkimi czynnościami realizowanymi przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego pod kątem ich zgodności z obowiązuącymi przepisami ustawy Prawo budowlane na wszystkich etapach realizacji projektu, tj. na etapie opracowania dokumentacji projektowej, etapie wdrożenia systemu zarządzania ruchem w pasie drogowym, prac adaptacyjnych w budynku centrum zarządzania i sterowania ruchem drogowym. 

Udział w zakresie swoich komeptencji w zadaniach zespołu nadzoru inwestorskiego będzie polegać na:

  • Prowadzeniu stałej analizy dokumentacji opracowywanej przez wykonawcę
  • Prowadzeniu stałego monitoringu działań wykonawcy pod kątem realizacji lub odstępstw od postanowień kontraktu pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą
  • Wsparciu Zamawiającego w rozwiązywaniu problemów, sporów i roszczeń
  • Analizie postępu prac Wykonawcy
  • Udziale w odbiorach i testach
  • Czynnościach w zakresie rozliczania zadań inwestycyjnych

Oferujemy:

  • elastyczną formę zatrudnienia (b2b, umowa o pracę - do ustalenia)
  • elastyczne godziny pracy
  • termin rozpoczęcia: jak najszybciej
  • pracę przy prestiżowym projekcie publicznym

Praca w mieście