w aktówce
powrót do listy ogłoszeń
Aplikuj

Specjalista ds. Roszczeń

Warszawa, mazowieckie, Polska
26 dni temu

Egis Poland

jedno z największych biur projektowych i nadzorowych w Polsce dla realizowanego
kontraktu nadzorowego na terenie Warszawy

Specjalista ds. Roszczeń

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie

Zakres obowiązków:

  • Analiza i opiniowanie dokumentów dotyczących roszczeń przedkładanych przez Wykonawcę do zatwierdzenia w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC
  • Analiza i weryfikacja dokumentów finansowych Wykonawcy w przypadku wystąpienia zasadnych i uznanych roszczeń Wykonawcy
  • Przygotowywanie dokumentacji związanej z roszczeniami
  • Sporządzenie pism opiniujących roszczenia w trakcie ich rozpatrywania do Wykonawcy Robót i Klienta
  • Sporządzanie i aktualizowanie raportów z roszczeń na potrzeby Klienta w formie i treści wymaganej zapisami Umowy Głównej
  • Udział w formułowaniu roszczeń Spółki wobec Wykonawcy i Klienta

Oczekujemy:

  • Minimum 36 miesięcy doświadczenia na samodzielnym stanowisku/stanowiskach ds. roszczeń przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót, co najmniej 400 000 000,00 PLN brutto.

Oferujemy: 

  • Umowa  B2B
  • Praca przy dużym kontrakcie nadzorowym zlokalizowanym w Warszawie
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych, w tym moim życiorysie i liście motywacyjnym, przez Egis Poland Sp. z o.o. (ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa) dla celów rekrutacji na potrzeby spółek z grupy Egis oraz udziału w dalszych procesach rekrutacji. Zostałem poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych jest Egis Poland Sp. z o.o. (ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz udziału w dalszych procesach rekrutacji na potrzeby spółek z grupy Egis. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym w art. 221§ 1 Kodeksu Pracy odbywa się w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest obowiązkowe. Przetwarzanie innych, podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody. Podanie pozostałych danych, innych niż wymienionych w art. 221§ 1 Kodeksu Pracy jest dobrowolne, ale niezbędne dla osiągnięcia wskazanego celu. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Powyżej wyrażona zgoda może zostać przeze mnie odwołana w każdym czasie. Moje dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż 10 lat. Dodatkowo, będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych powyżej. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

Praca w mieście