w aktówce

To ogłoszenie wygasło 64 dni temu

Doosan Babcock Energy Polska S.A. z siedzibą w Rybniku to część międzynarodowej grupy Doosan Babcock oferująca wysokiej jakości usługi serwisowe dla turbin, kotłów, AKPiA oraz urządzeń pomocniczych bloków energetycznych.

W chwili obecnej poszukujemy pracownika na stanowisko:

Asystent Inżynier

Miejsce pracy: Rybnik
Region: śląskie

Opis stanowiska:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wsparcie Kierownika Obiektu / Robót, a w szczególności za:

 • udział w opracowywaniu kosztorysów ofertowych i podwykonawczych na podstawie dostarczonych obmiarów
 • udział w weryfikowaniu kosztorysów podwykonawców
 • kompletowanie dokumentacji potrzebnej do wykonania zadania
 • przygotowanie zestawień materiałowych
 • sporządzanie dokumentacji robót
 • udział w pracach obiektowych
 • dbałość o właściwe relacje z potencjalnymi i aktualnymi Klientami

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o kierunku mechanicznym, mechaniczno-energetycznym, energetycznym lub techniki transportu bliskiego
 • umiejętności: analityczne myślenie, asertywność, zaangażowanie, obowiązkowość
 • umiejętność czytania rysunku technicznego
 • dobra organizacja pracy
 • gotowość do pracy w delegacjach
 • prawo jazdy kat. B
 • mile widziana znajomość CAD, MS Project i innych programów użytkowych,mile widziana znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B1 wg skali Rady Europy

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat,
 • konkurencyjne wynagrodzenie dostosowane do aktualnych poziomów rynkowych,
 • budowanie stawki wynagrodzenia w oparciu o posiadane umiejętności, doświadczenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje (np. certyfikowana  znajomość języka obcego) w tym system różnych dodatków,
 • jasny i przejrzysty system motywacyjny pracowników: premie uznaniowe, specjalne, dodatki wyjazdowe,  itp.,
 • pakiet świadczeń pozapłacowych (pełne świadczenia socjalne, ubezpieczenie na życie, nagrody jubileuszowe, programy 55+ oraz rekomendacji),
 • praca w stałych i stabilnych zespołach kadrowych,
 • jasny i zdefiniowany sposób rozwoju zawodowego i awansu (szkoła monterów, program rozwoju kadry),
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (w tym finansowanie studiów),
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowej korporacji na kontraktach remontowych jak i EPC.

Ponadto informujemy, że:

• administratorem Twoich danych osobowych jest Doosan Babcock Energy Polska S.A. (dalej jako DBEP) z siedzibą w Rybniku (44-207), ul. Golejowska 73 B, KRS: 0000635144; REGON: 271250250; NIP: 6420000228,

• we wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z  naszym Pełnomocnikiem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: podo@doosan.com,

• przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, e-mail, nr telefonu, wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe, wizerunek (zdjęcie), oczekiwania finansowe oraz inne dane wskazane przez kandydata, związane z procesem rekrutacji,

• Twoje dane przetwarzamy tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na w/w stanowisko chyba że wyraziłeś w formularzu aplikacyjnym dodatkową zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach na podobne stanowisko,

• Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do naszych dostawców usług IT oraz usług kadrowo-płacowych, podmiotom z grupy Doosan, serwisów informatycznych wykorzystywanych w  procesach rekrutacji,

• z uwagi na to, że jesteśmy częścią grupy kapitałowej Doosan, korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu IT, publikacji ogłoszeń o pracę, Twoje dane osobowe są i mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowne umowy pomiędzy nami a tym podmiotem, zawierające standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Ponadto Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego przez procesora – tj. serwis informatyczny wykorzystywany dla celów związanych z  procesem rekrutacji, po zapewnieniu zabezpieczeń danych osobowych  opisanych w RODO, a w szczególności po spełnieniu jednego z następujących warunków: przetwarzania będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 RODO, przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający, który uczestniczy w Programie Privacy Shield, przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający w ramach wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 4 pkt 20 oraz art. 47 RODO lub przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający na podstawie Standardowych Klauzul Umownych.  

• podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest obowiązek prawny, nasz uzasadniony interes (obrona roszczeń) oraz Twoja zgoda w zakresie wykraczającym poza katalog z art. 22(1)§1 kodeksu pracy,  

• w oparciu o Twoją zgodę przetwarzamy następujące Twoje dane osobowe: nr telefonu, adresu e-mail oraz zamieszczonego w cv zdjęcia (wizerunku) oraz wysokości oczekiwanego wynagrodzenia oraz wszystkie dane wykraczające poza katalog art. 22(1)§1 kodeksu pracy,

• Twoje dane przechowywane są w zależności od długości trwania rekrutacji na w/w stanowisko, ale nie później niż w terminie 60 dni po zakończeniu rekrutacji  i/lub w przypadku Twojej zgody na udział w innych rekrutacjach, nie dłużej niż 1 rok  od zakończenia rekrutacji na w/w stanowisko,

• podanie części danych związanych z udziałem w rekrutacji na w/w stanowisko jest Twoim obowiązkiem prawnym, brak podania Twoich danych uniemożliwia przeprowadzenie Twojego udziału w rekrutacji. Z kolei dane, które przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę - ich podanie jest dobrowolne, ale uniemożliwi nam kontakt z Tobą w przypadku naszego zainteresowania Twoją kandydaturą,

• podanie przez Ciebie danych nie jest warunkiem zawarcia żadnej umowy,

• jako administrator Twoich danych zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec nas sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Możesz również cofnąć Twoją zgodę na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, skontaktuj się  Pełnomocnikiem  Ochrony Danych Osobowych,

• informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych,

• nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

W celu zapoznania się z naszą pełną Polityką ochrony danych osobowych kandydatówdo pracy w naszej Spółce kliknij tutaj: 

http://www.doosanbabcock.com/download/pdf/Polityka-ochrony-danych-kandydatów-firmy%20-oosan.pdf

Osoby zainteresowane niniejszą ofertą pracy prosimy o złożenie aplikacji za pośrednictwem przycisku ‘Aplikuj’. W trakcie składania aplikacji zostaniesz poproszony/(a) o uzupełnienie formularza rekrutacyjnego i załączenie w jednym pliku CV oraz listu motywacyjnego wraz z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na w/w stanowisko, prowadzonego przez Spółkę Doosan Babcock Energy Polska S.A. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z informacją zawartą w ogłoszeniu rekrutacyjnym, w szczególności dotyczące wypełnienia obowiązku administratora, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2,  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym również z Polityką ochrony danych osobowych kandydatów, umieszczoną na stronie: http://www.doosanbabcock.com/download/pdf/Polityka-ochrony-danych-kandydatów-firmy%20-oosan.pdf."

Kliknięcie przycisku "Aplikuj" oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnej rekrutacji, prowadzonej przez Doosan Babcock Energy Polska S.A.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Praca w mieście