w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 35 dni temu

Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału V Nauk Medycznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.

Więcej informacji na stronach

 www.pan.pl 

lub 

www.igcz.poznan.pl    

Praca w mieście