w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 3 dni temu

Ambasada Kanady w Warszawie prowadzi rekrutację na stanowisko:

Główny konserwator budynku / Kierownik zespołu obsługi technicznej

Miejsce pracy: Warszawa

Numer procesu rekrutacji: WSAW GS-09
Rodzaj umowy: na czas nieokreślony
Wynagrodzenie: początkowe wynagrodzenie PLN 86 946,09 brutto rocznie
Lokalizacja: Ambasada Kanady, ul. Matejki 1/5, 00-481 Warszawa
Termin składania aplikacji: do 8 grudnia, 2019 r., 24:00

Zakres obowiązków 

Pod nadzorem Menedżera ds. nieruchomości, Główny konserwator budynku / Kierownik zespołu obsługi technicznej jest odpowiedzialny za zapewnienie i utrzymanie właściwego stanu technicznego budynku Ambasady (w tym operowanie systemem Building Management System) oraz pozostałych nieruchomości Ambasady Kanady (Oficjalnej Rezydencji i domów dyplomatów). Osoba zatrudniona na tym stanowisku przygotowuje programy konserwacji profilaktycznej, koordynuje pracę zespołu obsługi technicznej i pomaga pozostałym członkom załogi w realizowaniu projektów, a także nadzoruje prace wykonywane przez kontraktorów. Do obowiązków Głównego konserwatora budynku należy również wypełnianie dokumentacji, a także wykonywanie drobnych napraw, prac remontowych i innych podobnych zadań.

Podstawowe kwalifikacje

Wykształcenie:

 • Dyplom ukończenia technikum elektrycznego lub elektromechanicznego; LUB
 • Dyplom ukończenia wyższej technicznej uczelni w zakresie elektryczności, elektromechaniki, automatyki lub nauk mechanicznych; LUB
 • Odpowiednie połączenie wykształcenia (dyplom technika, tytuł inżyniera) oraz doświadczenia zawodowego (minimum 7 lat doświadczenia w pracy z systemami elektrycznymi, mechanicznymi i automatyką).

Zawodowe kwalifikacje i uprawnienia:

 • Uprawnienia elektryka - uprawnienia SEP E i D (eksploatacja i dozór) z pomiarami, do 20 kV;
 • Prawo jazdy – kategoria B.

Języki:

 • Język polski – biegła znajomość (czytanie, pisanie, rozumienie oraz mówienie);
 • Język angielski – znajomość na średnim poziomie (czytanie, pisanie, rozumienie oraz mówienie).

Doświadczenie:

 • Minimum 5 lat doświadczenia*  na stanowisku Technika, Operatora budynku lub podobnym w komercyjnym, przemysłowym lub rządowym budynku z nowoczewsnymi systemami BMS, HVAC i innymi systemami elektrycznymi oraz budynkowymi.

* doświadczenie z przeciągu ostatnich 7 lat

Oceniane wymogi stanowiska

Wiedza:

 • Znajomość systemu Building Management System, a także systemu grzewczego, wentylacyjnego, klimatyzacyjnego oraz innych systemów elektrycznych i budynkowych;
 • Znajomość MS Office (MS Word, MS Excel, MS Outlook).

Umiejętności:

 • Zdolność planowania i organizowania pracy;
 • Umiejętność koordynowania  sprzecznych priorytetów w krótkim terminie i osiągania wyznaczonych celów;
 • Umiejętność zarządzania zespołem;
 • Umiejętność świadczenia wysokiej jakości usług;
 • Umiejętność pracy zarówno samodzielnie, jak i w zespole;
 • Inicjatywa oraz umiejętność obiektywnej oceny sytuacji oraz wyciągania odpowiednich wniosków;
 • Elastyczność i zdolność szybkiego dostosowania się do zmian;
 • Uczciwość i dyskrecja;
 • Ogólne umiejętności techniczne (naprawy w zakresie hydrauliki, mechaniki i systemów wentylacyjnych, prace remontowe, inne drobne naprawy).

Dodatkowe kwalifikacje

Pierwszeństwo w procesie rekrutacyjnym może zostać przyznane kandydatom posiadającym, oprócz kwalifikacji podstawowych, następujące kwalifikacje dodatkowe:

 • Biegła znajomość języka angielskiego (czytanie, pisanie, rozumienie i mówienie);
 • Minimum 2 lata doświadczenia * w koordynowaniu zespołem;
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu inspekcji i nadzorowaniu małych projektów budowlanych;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu planów konserwacji i napraw oraz w przygotowywaniu opisu prac do kontraktów konserwacyjnych. 

* doświadczenie z przeciągu ostatnich 5 lat

Jak aplikować

Szczegółowe informacje na temat tego procesu rekrutacyjnego oraz instrukcje dotyczące składania dokumentów aplikacyjnych znajdują się na naszej stronie internetowej: www.canada.pl

Aplikuj teraz

Praca w mieście