w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 17 dni temu

Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału V Nauk Medycznych PAN
ogłasza konkurs na stanowisko 

Dyrektora Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu.

Więcej informacji na stronach

 www.pan.pl

 lub 

www.iitd.pan.wroc.pl

Praca w mieście