w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 24 dni temu

Główny specjalista ds. informatyki

http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" ">http://www.w3.org/1999/xlink">
Lokalizacja
Łomianki
http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" ">http://www.w3.org/1999/xlink">
Pracodawca
Urząd Miejski w Łomiankach
http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" ">http://www.w3.org/1999/xlink">
Dodano
13.01.2020

Do głównych zadań będzie należało:

 1. wykonywanie technicznej obsługi sieci komputerowej będącej w posiadaniu urzędu,
 2. administrowanie siecią komputerową oraz zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania,
 3. udzielanie pracownikom urzędu pomocy w zakresie obsługi komputera oraz programów działających w urzędzie,
 4. zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego, wykonywanie bieżącej konserwacji i usuwanie awarii,
 5. prowadzenie ewidencji wyposażenia poszczególnych stanowisk w sprzęt komputerowy i bieżące jej aktualizowanie,
 6. codzienne archiwizowanie bazy danych i plików oraz cykliczne archiwizowanie systemu,
 7. tworzenie i uaktualnianie adresów mailowych pracowników urzędu,
 8. przyznawanie uprawnień dostępu do programów informatycznych zgodnie z polityką bezpieczeństwa i uzgodnieniami z kierownictwem urzędu,
 9. obsługa informatyczna konferencji, sesji, uroczystości,
 10. prowadzenie spraw z zakresu kwalifikowanego podpisu elektronicznego pracowników urzędu,
 11. bieżące utrzymanie, konfiguracja i monitorowanie środowisk serwerowych z rodziny Windows Server,
 12. zarządzenie oraz konfigurowanie środowiska Active Directory oraz usług sieciowych realizowanych w środowisku MS Windows,
 13. zarządzanie i konfiguracja sprzętu sieciowego (routery, routery WiFi, switche UTM),
 14. planowanie środków i dokonywanie zakupów sprzętu i oprogramowania IT,
 15. wdrażanie projektów związanych z rozwojem e-administracji,
 16. pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, w tym między innymi:

a) informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

b) monitorowanie przestrzegania rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;

d) współpraca z organem nadzorczym;

e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem,

f) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO oraz innych przepisów,

g) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,

h) dokonywanie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania danych przed rozpoczęciem ich przetwarzania,

i) zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych do organu nadzorczego oraz zawiadamiania o tym osoby, której dane te dotyczą,

j) aktualizacja dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych.

Szczegóły dotyczące wymagań koniecznych oraz wymaganych dokumentów i oświadczeń dostępne są pod pod poniższym przyciskiem:

Urząd Miejski w Łomiankach

Praca w mieście