w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 31 dni temu

Główny specjalisa ds. obronności i zarządzania kryzysowego

http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" ">http://www.w3.org/1999/xlink">
Lokalizacja
Łomianki
http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" ">http://www.w3.org/1999/xlink">
Pracodawca
Urząd Miejski w Łomiankach
http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" ">http://www.w3.org/1999/xlink">
Dodano
13.01.2020

Do głównych zadań będzie należało:

1. w zakresie spraw obronnych i ochrony ludności pracownik zajmuje się: 

a) wykonywaniem zadań z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,

b) realizacją zadań dotyczących planowania obronnego i operacyjnego na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,

c) prowadzeniem spraw związanych z organizacją rejestracji i kwalifikacji wojskowej na terenie gminy,

d) opracowywaniem rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych,

2. w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego:

a) analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, 

b) opracowywanie informacji i wniosków o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego dla burmistrza lub innych upoważnionych osób,

c) opracowywanie projektów programów poprawy bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego oraz ich wdrażanie i realizacja,

d) współpraca z Policją, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,

e) wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

3. w zakresie zarządzania kryzysowego:

a) realizacja zadań dotyczących planowania cywilnego, w tym opracowywanie i aktualizowanie Planu zarządzania kryzysowego, 

b) monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń,

c) obsługa i merytoryczne wsparcie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym uruchamianie procedur i planów działania, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych lub wprowadzenia stanów nadzwyczajnych, 

d) współpraca z Państwową Strażą Pożarną oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpośredniej ochrony przed powodzią,

e) całodobowe monitorowanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, 

f) prowadzenie spraw związanych z planowaniem świadczeń na rzecz obrony, w tym świadczeń osobistych i rzeczowych,

g) opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,

h) opracowywanie i uaktualnianie planów przygotowań służby zdrowia gminy na potrzeby obronne,

i) opracowywanie dokumentacji oraz realizacja przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia akcji kurierskiej związanej z doręczeniem kart powołania żołnierzom rezerwy w czasie mobilizacji,

4. Prowadzenie spraw z zakresu funkcjonowania i dofinansowania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.

5. Prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych.


Szczegóły dotyczące wymagań koniecznych oraz wymaganych dokumentów i oświadczeń dostępne są pod pod poniższym przyciskiem:

Urząd Miejski w Łomiankach

Praca w mieście