w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 28 dni temu

Główny specjalista ds. ogólnobudowlanych

http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" ">http://www.w3.org/1999/xlink">
Lokalizacja
Łomianki
http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" ">http://www.w3.org/1999/xlink">
Pracodawca
Urząd Miejski w Łomiankach
http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" ">http://www.w3.org/1999/xlink">
Dodano
13.01.2020

Do głównych zadań będzie należało:

 • udział w przygotowywaniu projektów dla obiektów kubaturowych oraz obiektów małej architektury;
 • koordynacja zbierania informacji i prowadzenie bazy danych dotyczących przebiegu prac nad projektami;
 • zapewnienie prawidłowej realizacji zadań bieżących związanych z utrzymaniem obiektów kubaturowych oraz obiektów małej architektury (przeglądy okresowe, konserwacja, naprawy, realizacja zobowiązań gwarancyjnych itp.);
 • opiniowanie projektów i opracowywanie analiz koncepcyjno-technicznych związanych z wdrażaniem  projektów dotyczących rozbudów istniejących obiektów jak również nowopowstających;
 • bezpośredni nadzór nad realizacją inwestycji;
 • przygotowywanie materiałów przetargowych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dotyczącym prac Wydziału zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
 • praca nad przygotowywaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
 • praca nad przygotowaniem Programów Funkcjonalno-Użytkowych;
 • sporządzanie dokumentacji koniecznej do rozliczenia oraz zakończenia inwestycji lub zadania remontowego;
 • współpraca z wykonawcami robót budowlanych;
 • udział w dokonywaniu odbiorów inwestycji i remontów.

Szczegóły dotyczące wymagań koniecznych oraz wymaganych dokumentów
i oświadczeń dostępne są pod poniższym przyciskiem:

Urząd Miejski w Łomiankach

Praca w mieście