w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 10 dni temu

CAVATINA HOLDING S.A. to spółka o stabilnej pozycji na rynku i bogatym doświadczeniu w branży nieruchomości. Właściciel kompleksu biurowców klasy A w Krakowie - Business Equal Park, Carbon Tower we Wrocławiu i Chmielna 89 w Warszawie. Dołącz do pracowników Grupy Kapitałowej CAVATINA HOLDING S.A, lidera rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

Inżynier Budowy ds. Jakości

Miejsce pracy: Bielsko-Biała

Region: śląskie

Opis stanowiska:

 • Szczegółowa kontrola wykonywanych prac budowlanych,
 • Przygotowywanie raportów jakości dotyczących poszczególnych Inwestycji,
 • Przygotowywanie i wdrażanie procedur jakości dotyczących realizacji Inwestycji,
 • Analiza i optymalizacja przyjętych rozwiązań technicznych, pod kątem jakościowym i finansowym,
 • Analiza dokumentacji projektowej pod kątem jakości,
 • Wsparcie w zakresie przygotowania oraz realizacji robót budowlanych, przygotowania i nadzoru nad harmonogramami budów,
 • Wsparcie w zakresie realizacji i nadzoru nad prowadzonymi pracami budowlanymi.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budowlanym,
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego,
 • Znajomość procesów budowlanych,
 • Doświadczenie we współkierowaniu projektem w segmencie budownictwa biurowego,  tworzeniu harmonogramów,
 • Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • Znajomość pakietu MS Office,
 • Dyspozycyjność i mobilność,
 • Prawo jazdy kategorii B,

Oferujemy:

 • Ciekawą  pracę w jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm sektora budownictwa biurowego,
 • Duże i zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego,
 • Konkurencyjne wynagrodzenie  i niezbędne narzędzia pracy,
 • Różnorodne dodatkowebenefiry,
 • Dobrą atmosferę pracy i wsparcie ze strony Dyrektora i pozostałych Współpracowników,
 • Możliwość  poszerzenia zawodowego doświadczenia we współpracy z zespołem doświadczonych specjalistów i ekspertów.

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie swojej aplikacji za pomocą przycisku
APLIKUJ TERAZ 


Aplikuj teraz

 Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1) pragniemy Państwa poinformować, iż Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest firma CAVATINA GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Krakowie (ul. Wielicka 28B,  30-552 Kraków),  wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejestrowy pod nr KRS 0000689870; posiadająca numer NIP 679-315-46-39; posiadająca numer REGON 36802810500000; adres e-mai: biuro@cavatina.pl; adres do korespondencji: ul. Partyzantów 51 43-300 Bielsko-Biała.

 

Pani /Pana dane będą przetwarzane  w celu rekrutacji, a jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje także w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji z Pani/Pana udziałem. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będzie  art.6.ust1.pkt.a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. Pani /Pana zgoda.

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych skutkuje niemożnością uczestniczenia w procesach  rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji i w okresie 1 roku po zakończeniu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani /Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku od daty przesłania przez Panią/Pana aplikacji.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnąć zgodę może Pan/Pani na adres do korespondencji lub adres e-mail: biuro@cavatina.pl

 

 

 

 

Praca w mieście