w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

CAVATINA HOLDING S.A. to spółka o stabilnej pozycji na rynku i bogatym doświadczeniu w branży nieruchomości. Właściciel kompleksu biurowców klasy A w Krakowie - Business Equal Park, Carbon Tower we Wrocławiu i Chmielna 89 w Warszawie. Dołącz do pracowników Grupy Kapitałowej CAVATINA HOLDING S.A, lidera rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

Inżynier ds. kontrolingu

Miejsce pracy: Bielsko-Biała

Region: śląskie

Opis stanowiska:

 • Sprawdzanie i optymalizacja  ofert umów podwykonawczych pod kątem wyboru technologii wykonania robót
 • Sprawdzenie przedmiarów  pod kątem zgodności z zakresem prac, prognozowanym zużyciem materiałów
 • Analiza poszczególnych zakresów prac pod kątem wyboru korzystnych rozwiązań robót oraz materiałów
 • Bieżąca współpraca z Kontrolingiem Działu Realizacji Inwestycji, Kierownikami i Inżynierami budów
 • Raportowanie zgodnie z wymogami  zarządu, kierownictwa  i działu  kontrolingu
 • Pomoc w aktualizacji informacji o  przewidzianych kosztach na poszczególnych budowach.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne budowlane- warunek konieczny
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej, znajomość technologii  budowlanych
 • Bardzo dobra znajomość MS Excel oraz środowiska AutoCad
 • Wiedza z zakresu ofertowania i kosztorysowania
 • Mocne umiejętności analityczne
 • Łatwość rozwiązywania problemów, poszukiwania nowych rozwiązań
 • Doskonała komunikatywność, umiejętność współpracy oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
 • Chęć rozwoju w firmie, lidera rynku nieruchomości komercyjnych

Oferujemy:

 • ciekawą  pracę w jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm sektora budownictwa biurowego,
 • duże i zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego,
 • konkurencyjne wynagrodzenie i niezbędne narzędzia pracy,
 • pakiet benefitów pracowniczych (min. ubezpieczenie medyczne, karta sportowa)
 • dobrą atmosferę pracy i wsparcie ze strony Dyrektora i pozostałych Współpracowników

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie swojej aplikacji za pomocą przycisku
APLIKUJ TERAZ 


Aplikuj teraz

 Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1) pragniemy Państwa poinformować, iż Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest firma CAVATINA GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Krakowie (ul. Wielicka 28B,  30-552 Kraków),  wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejestrowy pod nr KRS 0000689870; posiadająca numer NIP 679-315-46-39; posiadająca numer REGON 36802810500000; adres e-mai: biuro@cavatina.pl; adres do korespondencji: ul. Partyzantów 51 43-300 Bielsko-Biała.

 

Pani /Pana dane będą przetwarzane  w celu rekrutacji, a jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje także w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji z Pani/Pana udziałem. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będzie  art.6.ust1.pkt.a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. Pani /Pana zgoda.

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych skutkuje niemożnością uczestniczenia w procesach  rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji i w okresie 1 roku po zakończeniu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani /Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku od daty przesłania przez Panią/Pana aplikacji.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnąć zgodę może Pan/Pani na adres do korespondencji lub adres e-mail: biuro@cavatina.pl

 

 

 

 

Praca w mieście