w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 26 dni temu

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci
z zaburzeniami wieku rozwojowego,
z głęboką i znaczną niepełnosprawnością intelektualną 

zatrudni

PEDAGOGA SPECJALNEGO

w pełnym wymiarze godzin

sekretariat.orew@psoni.warszawa.pl

Tel. 502 631 430

Praca w mieście