w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło

KONSTRUKTOR MEBLI

http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" ">http://www.w3.org/1999/xlink">
Lokalizacja
Kraków
http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" ">http://www.w3.org/1999/xlink">
Pracodawca
Alduo Sp. z o.o.
http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" ">http://www.w3.org/1999/xlink">
Dodano
05.02.2020

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • pomiary,
 • projektowanie i opracowywanie dokumentacji technologicznej mebli biurowych,
 • przygotowywanie zestawień materiałów do wykonanych projektów,
 • poszukiwanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych,
 • współpracę z działem produkcji.

Od kandydatów oczekujemy:

 • umiejętności stosowania narzędzi do projektowania/modelowania 3D np SkethUp,
 • znajomości akcesoriów meblowych,
 • znajomości zasad tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej,
 • znajomości technologii wytwarzania mebli,
 • doświadczenia w opracowywaniu rysunków wykonawczych mebli,
 • wykształcenia średniego lub wyższego technicznego,
 • wyobraźni przestrzennej.

Mile widziane:

 • preferowany kierunek wykształcenia: technologia drewna, specjalność meblarstwo lub profil konstrukcyjny.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV za pomocą poniższego przycisku.

Aplikuj teraz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alduo Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Księcia Józefa 54A, 30-206 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 776 - pokaż numer telefonu - 1, NIP: 677 - pokaż numer telefonu - 7, o kapitale zakładowym 15 000,00 zł, email,alduo alduo.pl moich danych osobowych, w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) Alduo Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Księcia Józefa 54A, 30-206 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 776 - pokaż numer telefonu - 1, NIP: 677 - pokaż numer telefonu - 7, o kapitale zakładowym 15 000,00 zł, e-mail: alduo alduo.pl podaje następujące informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Alduo Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Księcia Józefa 54A, 30-206 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 776 - pokaż numer telefonu - 1, NIP: 677 - pokaż numer telefonu - 7, o kapitale zakładowym 15 000,00 zł, email alduo alduo.pl

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych obecnie i w przyszłości przez Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
1) w zakresie obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych - podjęcie przez Administratora działań na żądanie kandydata na pracownika (tj. rozpatrzenia zgłoszenia do pracy), przed ewentualnym zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) w zakresie procesów rekrutacyjnych, które mogą być prowadzone w przyszłości - wyrażona przez kandydata na pracownika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Odbiorcy danych
Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak: dostawcy rozwiązań informatycznych.

4. Czas przechowywania danych
Dane osobowe przetwarzane w celu umożliwienia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych obecnie i w przyszłości, Administrator przechowuje przez okres 3 lat od ich zebrania lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;

5. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługują Państwu następujące prawa:
1) prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania danych osobowych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo do przeniesienia danych osobowych;
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu wykonania powyższych praw mogą Państwo skontaktować się z Administratorem.

6. Informacja o dobrowolności lub konieczności podania danych
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych.

Alduo Sp. z o.o.

Firma zajmuje sie  produkcja i montażem mebli biurowych dla instytucji publicznych.

Praca w mieście